اعتراض یکپارچه و گسترده کارگران و زحمتکشان، به صدور احکام اعدام صادر شده برای معترضان ۹۶، ۹۸!

صدور احکام اعدام باید به فوریت لغو گردد و تمامی زندانیان سیاسی آزاد گردند! ….

—————————————————–

edam-nakonid

اعتراض یکپارچه و گسترده کارگران و زحمتکشان، به صدور احکام اعدام صادر شده برای معترضان ۹۶، ۹۸!

با وجود انتشار خبر تایید حکم اعدام پنج تن از معترضین دی ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان و تکذیب آن توسط مسئولان قوه قضائیه و نهادهای رسمی، اما تمام اسناد وشواهد تاییدی برصدور حکم اعدام ازطرف دیوان عالی کشور میباشد.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اظهار داشته: چون حکومت ایران قادر به حل مشکلات مردم نمی باشند دست به سرکوب و اعدام معترضان  میزنند تابتوانند از اعتراضات جلوگیری کنند و به این ترتیب بطور واقعی دشمنی خود را با معترضان به سیاست های غیر انسانی حکومت اعلام میدارند.

علیرغم انتشار تایید صدور حکم محمد بسطام ، هادی کیانی،صالحی قلعه شاهرخی، مجید نظری کندری و عباس محمدی، توسط سازمان حقوق بشر ایران از سوی دیوان عالی کشور، مسولین قوه قضاییه آن را تکذیب کرده و ازسوی روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان اعلام شد که خبر صدور حکم اعدام برای اغتشاش گران ۹۶و۹۸ صحت ندارد و انتشار این خبر کذب از طرف رسانه های مخالف ایران صورت گرفته است. محمد رضا حبیبی رییس دادگستری اصفهان نیز در خطبه های نماز جمعه ۶ تیرماه درشهر اصفهان از صدور حکم مفسد فی الارض برای این جوانان  خبر داده بود.

اتهام های وارد شده به این معترضان عبارتند از: بغی یا دشمنی ازطریق ایجاد
اغتشاش، محاربه با استفاده ازسلاح گرم ، مفسد فی الارض بدلیل برهم زدن امنیت عمومی! وارد نمودن چنین اتهامات سنگین و امنیتی قلمداد کردن اعتراضات گسترده مردم محروم و کارد به استخوان رسیده به ویژه در  اعتراضات سراسری خیابانی دی ماه و آبان ماه،بخشی از سرکوب فزاینده و سیستماتیک  حاکم بر جامعه و به جهت تخطءه و عقب راندن مبارزات  میلیونی زحمتکشان و فرودستان معترض و به پا خاسته علیه فقر، ستم، تبعیض، فساد و غارتگری است. امری که تاکنون علیرغم سرکوب های خشن و به خون غلطاندن صدها معترض بر سنگفرش خیابان ها و بازداشت ها و صدور احکام قرون وسطایی، جنبش های اجتماعی مردمی نه یک قدم به عقب نهاده که با گسترش مبارزات و ارتقاء سطح مطالبات همه جانبه، تداوم جنبش نان و آزادی را به پیش می راند.

کارزار #اعدام نکنید# خود نمادی از ایستادگی قاطع مردم معترض کوچه و خیابان و مطالبه آزادی خواهی در برابر فشار سرکوب و قتل عمد و خشونت دولتی علیه فعالان است که باید با شدت و گستردگی هر چه تمامتر ادامه یابد.
کارگران، معلمان،بازنشستگان، زنان، دانشجویان و تمامی اقشار زحمتکش و ستم دیده، متحدانه احکام اعدام را محکوم نموده و این کارزار را به پیش راندند و نشان دادند که اکثریت میلیونی جامعه، در رویارویی خود علیه بساط ظالمانه اقلیت حاکم، در پیکری متحد، توانمند و تعیین کننده حضور داشته و در صورت بی توجهی قوه قضاییه و نهادهای مسوول، با فوران خشم و اعتراضات عمومی مواجه خواهند شد!

صدور احکام اعدام باید به فوریت لغو گردد و تمامی زندانیان سیاسی آزاد گردند!

گروه اتحاد بازنشستگان
۹۹/۵/۹
https://t.me/GEtehadbazneshastegan

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.