چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

بخش خصوصی و اختلاسگران و حامیان آنها را از هفت تپه بیرون میکنیم. ….

——————————————————

7tapeh-45

چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه!

چهارشنبه – ۸ مرداد ۱۳۹۹

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.