تجمع و اعتصاب کارگران شرکت هپکو

کارگران شرکت هپکو که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند ….

———————————————–

4729

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت هپکو

روز شنبه ۴ مرداد ماه جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و نامعلوم بودن وضعیت شغلی خود دست از کار کشیده و در مقابل دفتر مدیریت کارخانه تجمع کردند.

کارگران شرکت هپکو که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند علاوه بر خواست پرداخت دستمزدها، نسبت به نبود امنیت شغلی در پی واگذاری بخشی از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین از طرف دولت به شستا نیز اعتراض دارند. کارگران هپکو با در دست داشتن بنرهایی خواستار پرداخت دستمزد ماه های خرداد و تیرماه خود  و همچنین لغو خصوصی سازی شرکت شدند.

https://t.me/peshrawcpiran

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.