گزارش تکمیلی درباره حمله به جعفر عظیم زاده

نهادهای امنیتی قصد جان جعفر عظیم زاده را دارند و از طریق مجرمان خطرناک در زندان میخواهند به وی آسیب برسانند. این سناریو میتواند برای دیگر زندانیان سیاسی نیز اتفاق بیافتد. ….

——————————————————-

jafar-azimzadeh

گزارش تکمیلی درباره حمله به جعفر عظیم زاده

تهدید به قتل جعفر عظیم زاده در حضور مسئولین زندان اوین

دیروز و به دنبال حمله یکی از اشرار به جعفر عظیم زاده که بی هیچ بحث و جدل قبلی و کاملا سازماندهی شده صورت گرفت، مسئولین زندان اوین در سالن هشت حضور پیدا کردند و در حالی که جعفر عظیم زاده با همراهی تعدادی از زندانیان سیاسی در یکی از اتاق ها مشغول اعتراض به آنها بودند شخص مذکور بار دیگر با حضور در مقابل این اتاق اقدام به فحاشی و تهدید به قتل جعفر عظیم زاده کرد، با این حال مسئولین زندان هیچ اقدام عملی در برخورد به این شخص انجام ندادند و عملا خواسته و ناخواسته فضای لازم برای اقدامات خطرناک دیگری علیه جعفر عظیم زاده از سوی شخص مذکور مهیا کردند. به طوری که نامبرده ساعت ۶ بعد از ظهر، این بار با اجیر کردن یکی از مصرف کنندگان مواد مخدر در حالی که او را با دادن بیش از حد مواد از حال خود خارج کرده بود در هواخوری زندان به سراغ جعفر عظیم زاده فرستاد و ایشان به محض رسیدن به جعفر بلافاصله سیلی محکمی به صورت او زد.

فرد مذکور به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر چنان از حال خود خارج شده بود که به جای سیلی میتوانست چاقویی در شکم جعفر عظیم زاده فرو کند. با این حال و علارغم این تعرض از سوی فرد مذکور به جعفر عظیم زاده وی با قاطعیت اعلام کرد مسئولیت وضعیت خطیر پیش آمده متوجه آمر و عامل اصلی حمله و سازمان زندان ها و نهاد های امنیتی است و شکایتی از این حمله کننده نکرد.

لازم به یاد آوری است دیروز به دنبال دو بار حمله به جعفر عظیم زاده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی به شدت شوک زده شده بودند و تعدادی از آنها با حضور در افسر نگهبانی با اعتراض به حمله به جعفر عظیم زاده خواهان رسیدگی فوری به این مسئله شدند. صبح امروز نیز جمعی از زندانیان سیاسی با حضور در دفتر ریاست بند و در حالی که یکی از معاونین زندان برای رسیدگی به موضوع در آنجا حضور داشت نسبت به حمله به جعفر عظیم زاده معترض شده و خواهان رسیدگی فوری به مسئله شدند.

نهادهای امنیتی قصد جان جعفر عظیم زاده را دارند و از طریق مجرمان خطرناک در زندان میخواهند به وی آسیب برسانند. این سناریو میتواند برای دیگر زندانیان سیاسی نیز اتفاق بیافتد.

ما به شدت نگران جان جعفر عظیم زاده هستیم. بر اساس بخشنامه اسفند ماه ‌قوه قضائیه جعفر مشمول آزادی زود هنگام میشد اما عامدانه و با‌ پرونده سازی جدیدی مانع از آزادی‌ وی شدند و اکنون دیگر گویا وجود جعفر عظیم زاده‌ی زندانی را نیز برنمیتابند.

جان جعفر عظیم زاده در زندان اوین در خطر جدی است و باید فوراً آزاد گردد. مسئولیت سلامت او تماماً بر عهده قوه قضائیه و مسئولین زندان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران_ ۶ مرداد ۹۹

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.