قوه قضائیه مشغول تشکیل باند جدید برای حمایت از اسدبیگی!

هشدار به رئیسی! خواهرزاده رئیس دادگستری شوش در حال ایجاد تنش است و قرار است او را به عنوان رئیس حراست شرکت نیز منتصب کنند! ….

————————————————–

قوه قضائیه مشغول تشکیل باند جدید برای حمایت از اسدبیگی!

در حالی که نمایش محاکمه اسدبیگی-رستمی در حال اجراست، همزمان نماینده قوه قضائیه در شهر شوش مشغول تشکیل باند جدید سرکوب کارگران و حمایت از اسدبیگی-رستمی است. جعفری چگنی با هماهنگی با حسینی پویا (دادستان استان) و با دستور مستقیم امیر اسدبیگی، تصمیم گرفته اند کیومرث جافرپور عضو خانواده خودش (پسر خواهر جعفری چگنی) را به عنوان حراست شرکت هفت تپه منصوب کنند. جعفری چگنی و حسینی پویا دست کم در یک مورد سه میلیارد تومان از اسدبیگی رشوه گرفته اند و اکنون هم میخواهند جافرپور را وارد کار کنند تا مستقیما و به طور خانوادگی به سرکوب کارگران بپردازند.

قوه قضاییه به این ترتیب و مستقیما در حال حمایت از اسدبیگی-رستمی است و صدای کارگران هفت تپه که به همه نقاط کره زمین رسیده است به گوش رئیسی نرسیده است.
قوه قضاییه به طور مستقیم در رشوه ها و اختلاس ها دست دارد. قوه قضاییه هیچ اقدامی برای اخراج و محاکمه حسینی پویا و جعفری چگنی نمیکند زیرا دادستان کل کشور شخصا و به طور خانوادگی ( از طریق پسرش) از اختلاس ها سهم دارد.
قوه قضائیه سکوت کرده تا اسدبیگی اخرین غارت های خودش را بکند. رئیس قوه قضائیه در خواب است و مسئولین قضایی در حال ایجاد پادگان نظامی علیه کارگران هفت تپه هستند. هیچ مقامی در قوه قضائیه اراده برخورد با حسینی پویا و جعفری چگنی را ندارد  معلوم نیست این زوج فاسد چه میزان از رشوه ها را به مقامات بالادستی در ققوه قضائیه داده اند که کسی با آنها کاری ندارد.

در صورت انتصاب کیومرث جافرپور این فرد بی سواد و بی سر و پا که خواهر زاده رئیس دادگستری شوش است به مقام حراست شرکت هفت تپه، موجی از تنش و اختلافات قومی و درگیری در منطقه ایجاد میشود. به نظر میرسد قوه قضائیه مستقیما میل دارد با آوردن افراد خانوده خود به این اجرا بر آتش تنش ها بدمد تا از این رهگذر شرکت را تصاحب کنند.

هشدار به رئیسی! خواهرزاده رئیس دادگستری شوش در حال ایجاد تنش است و قرار است او را به عنوان رئیس حراست شرکت نیز منتصب کنند!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.