تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن وحدت کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به عدم صدور مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید

4708

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن وحدت کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به عدم صدور مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید

روزشنبه ۴ مرداد،جمعی از اعضای تعاونی مسکن وحدت سازمان امور اداری و استخدامی کشوربا تجمع درمحل زمین های خریداری شده شان درمهرشهر کرج،اعتراضشان را نسبت به عدم صدور مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید بنمایش گذاشتند.

بنا به گزارش رسانه ای شده،حدود ۴۵۰ نفر از کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۶۹ به امید صاحبخانه شدن اقدام به خرید زمین که در ابتدا متعلق به بنیاد مستضعفان بوده است کرده اند اما تا این زمان مجوزی برای ساخت و ساز در این زمین ها صادر نشده است.

قابل یادآوری است که این زمین ها توسط وزارت راه و شهرسازی وقت به این کارکنان فروخته شده است؛ به عبارتی این کارکنان این زمین را از وزارت راه و شهرسازی خریده اند ولی تا کنون مجوزی برای ساخت و ساز در این محوطه صادر نشده است.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.