شاخص فرزندآوری زنان ایرانی در مرز هشدار

ایران در شاخص میزان باروری کل، رتبه ۱۴۳ جهان را دارد ….

———————————————

شاخص فرزندآوری زنان ایرانی در مرز هشدار

میزان باروری کل شاخصی است که میانگین تعداد فرزندانی را که یک زن در طول دوران باروری خود (معمولاً از ١۵ تا ۴٩ سال سن) به دنیا می‌آورد را نشان می‌دهد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال‌های ١٣٩۶، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ میزان باروری کل جمعیت کشور (اعم از جمعیت ایرانی و اتباع غیرایرانی مقیم کشور) به ترتیب برابر ۲/۱ ، ۲ و ۱/۸ فرزند محاسبه شد. همچنین این شاخص طی سه سال مذکور برای جمعیت ایرانی به ترتیب برابر ۲/۱، ۲ و ۱/۷ فرزند محاسبه شده است. این شاخص برای استان تهران (برای کل جمعیت) در سال‌های ١٣٩۶، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۱/۷، ۱/۶ و ۱/۳ فرزند محاسبه شد.

قابل ذکر است مقایسه آمارهای جهانی نشان می‌دهد با در نظر گرفتن میزان باروری کل ۱/۸ فرزندی در ایران، کشورمان در جایگاه ۱۴۳ جهان قرار دارد. رتبه‌ای که یک آژیر خطر می‌تواند برای کشورمان باشد که نتیجه آن، کاهش شدید باروری و کاهش رشد جمعیت خواهد بود. همچنین میانگین شاخص مذکور در جهان ۲/۳ فرزند، در کشورهای آفریقایی ۵ تا ۷ فرزند، در کشورهای اروپایی حدود ۱/۹ فرزند و در کشورهای عربی و اسلامی بین ۲ تا ۲/۵ فرزند است.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.