کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانور برگزار می‌کند: سخنرانی پالتاکی / موضوع: ایران به کجا می‌رود؟ سخنران: بهرام رحمانی

زمان: روز جمعه ۳۱ یولی ۲۰۲۰
ساعت   ۱۹ بوقت اروپای مرکزی
مکان: پالتاک، کاتگوری Asia and pacific سپس روی Iran کلیک کنید. اتاق: IRAN Kanoone Koneshgaran-Hannover ….

——————————————————

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانور برگزار می‌کند:

4705

سخنرانی پالتاکی
موضوع: ایران به کجا می‌رود؟
سخنران: بهرام رحمانی

- جنبش های اجتماعی در چه موقعیتی قرار دارند؟
- آیا این همه سانسور و سرکوب و خشونت می‌تواند مردم را مرعوب کند؟
- غارت اموال عمومی ایران اصلی‌ترین عامل بازتولید فقر و فلاکت اقتصادی در جامعه ماست
- حضور فعال حکومت اسلامی در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های نیابتی؟
- همکاری‌های حکومت اسلامی ایران و ترکیه در سرکوب مردم کرد در منطقه
- تنگناهای حکومت اسلامی در نهادهای بین‌المللی
- تروریسم حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور
- آیا خیزش مجدد مردمی در پیش است؟
- چه باید کرد؟

*پرسش و پاسخ

از همه افراد و فعالین سیاسی دعوت به عمل می‌آید تا در این سخنرانی حضور یابند. حاضرین نیز می‌توانند نظرات خودشان را با شرکت کنندگان در سخنرانی و نیز سخنران در میان گذارند.

زمان: روز جمعه ۳۱ یولی ۲۰۲۰
ساعت   ۱۹ بوقت اروپای مرکزی
مکان: پالتاک، کاتگوری Asia and pacific سپس روی Iran کلیک کنید. اتاق: IRAN Kanoone Koneshgaran-Hannover

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.