چهلمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

چهل روز است که کارگران در اعتصاب هستند و چهار ماه است که دستمزد دریافت نکرده اند. ….

————————————————————

7tapeh-40

چهلمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

چهل روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه میگذرد اما  هنوز هیچ صدایی از مسئولین مبنی بر رسیدگی به خواست این کارگران شنیده نشده است!
چهل روز است که کارگران در اعتصاب هستند و چهار ماه است که دستمزد دریافت نکرده اند.

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته است و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.
هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

جمعه  ۳ مرداد ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.