تقی روزبه: چهار نکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله

رویکرد یک جانبه به قدرت های بزرگ، قرقی نمی کند از نوع شرقی باشد یا غربی، با نقض سیاست عدم موازنه منفی، نتیجه ای جز ایجاد وابستگی و نقض استقلال یک کشور آن هم در زیر فشار سنگین اقتصادی و سیاسی و در شرایط استیصال و صرفا با هدف نجات قدرت و نه منافع عمومی جامعه همراه باشد محکوم است. …. (دنباله…)

چهلمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

چهل روز است که کارگران در اعتصاب هستند و چهار ماه است که دستمزد دریافت نکرده اند. …. (دنباله…)

“استادان و پدران خنزرپنزری خارج، مانع «وحدت در کثرت مدرن»” – گفتگوی مهین میلانی با داریوش برادری

“اعدام نکنید” کمپینی بود که خارج از تمام نگری ها و سکتاریسم و برداشت هندوانه های بزرگ، توانست به طور مقطعی با ۱۴ میلیون پشتیبان ثابت کند که می توان با شعارهای عمومی که اکثریت جامعه را در بر می گیرد امکان وحدتی بی نظیر پس از ۴۱ سال، اگر چه مجازی، را به عرصه ی ظهور رساند. بی شک هیچ یک از اعلان کنندگان “اعدام نکنید” حد و مرز خواست هایشان در این اندازه نیست. و همگان می دانیم که قصد نهایی کجاست. این کمپین به ما یاد داد که می بایست حول مهمترین، فوری ترین، و مقبول ترین خواسته از جانب مردمِ آگاه چنین حرکت هایی را ادامه داد. و هم نشان داد که برای ایجاد جامعه ای نوین و به گفته ی داریوش برادری” تأویلی نو” به شکل کمترین خونریزی می بایست مرحله به مرحله پیش رفت. گام به گام به اهداف نزدیک شد و سخت خطان را وادار به عقب نشینی نمود. اما گاهی این مهمترین و فوری ترین هنوز مقبول ترین خواسته ی عموم نیست و جامعه نیاز به گفتمانی وسیع، پی گیر و مدام دارد تا بتواند خواسته ها را یک به یک به خرد جمعی تبدیل کند. این گفت و گوها را تعداد معدودی از افراد پیش گرفته اند. اما به دلایل گوناگون دیالوگ و شرکت گسترده در گفتمان های اساسی هنوز معنا پیدا نکرده است. بدین منظور است که من گفت و گویی با داریوش برادری انجام دادم. او روانکاوی است با مطالعه ی زیاد و چند بعدی در باره ی روانکاوان و فلاسفه ی غرب و در عین حال بسیار فعال در واکنش نوشتاری نسبت به وقایعی که هرروز در جامعه ی ما رخ می دهد …. (دنباله…)

بازتاب جهانی اعتصابات هفت تپه و اعتراضات گسترده علیه اعدام؛ در مقاله وبسایت سازمان بین المللی

در این مقاله به درستی به استیصال کامل جمهوری اسلامی در پی بحرانهای مالی و اقتصادی اشاره شده و در ادامه اعتراضات مردمی در بهبهان، اصفهان، شیراز، تهران و بقیه شهرهای ایران که در پی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل شده است را مورد بررسی قرار می دهد. …. (دنباله…)

سومین سال بازداشت؛ نامه مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما از زندان اوین

هیچ مقام قضایی تاکنون حاضر به پاسخگویی نسبت به شرایط اینجانب نبوده و حق دفاع یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه که بزرگترین آن حق دسترسی و مطالعه پرونده توسط اینجانب که یکی از مزایای اماره بی‌گناهی و راه‌های نیل به آن آگاهی داشته باشد، این مهم تاکنون در خصوص اینجانب محقق نشده است. …. (دنباله…)

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: در حمایت از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همچون گذشته، با تمام توان از خواستها و مطالبات به حق کارگران هفت تپه حمایت کرده و از  تشکل ها و انسان های  آزاده می خواهد که صدای رسای کارگران زحمتکش هفت تپه باشند. …. (دنباله…)