امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹، سی و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

کارگران نیشکر هفت تپه با  تجمع در  مقابل فرمانداری شوش خواستار کسب مطالبات خود شدند. ….

——————————————-

4697

سی و نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه
امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹

اعتصاب کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه سی و نهمین روز خود را پشت سر گذاشت. کارگران نیشکر هفت تپه با  تجمع در  مقابل فرمانداری شوش خواستار کسب مطالبات خود شدند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.