پرونده جدید برای سه تن از زندانیان سیاسی گوهر دشت

مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا سه تن از زندانیان سیاسی زندان گو هر دشت با اتهامات جدیدی مواجه شدند ….

—————————————————

4693

پرونده جدید برای سه تن از زندانیان سیاسی گوهر دشت

این زندانیان سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده‌است.

لازم به ذکر است این سه زندانی بیش از ۴۲ ماه است که بدون مرخصی در زندان هستند.این رویه دستگاه قضائی که زندانیان را در خود زندان مورد باز خواست قرار میدهد و اتهام جدیدی علیه آنان اقامه میکند از نظر حقوق بین ال مللی مردود است و حتی در زمان شاه نیز چنین رویه ای معمول نببود زیرا که جلو گیری از جرم در محیط زندان و ظیفه زندان بان است و با محدودیت های اعمال شده بر زندانیان امکان فعالیت مجرمانه و جود ندارد .معلوم نیست در ان فضای بسته زندان چگونه این زندانیان میتوانند فعالیت تبلیغی انجام دهند .

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.