درباره سخنان آقای فواد پاشایی و حرف هایش در باره هفت تپه! کارگر هفت تپه میداند چه میخواهد و چه نمیخواهد!

در سایت‌ها دیدم که شخصی به نام آقای فواد پاشایی( که بر اساس جستجویی که در گوگل کردیم، مشاور سیاسی سلطنت طلبان و دبیر سابق حزب مشروطه است) رو به کارگر هفت تپه با زبان و لحنی تحقیر آمیز دقیقا مانند همان لحن تند و از بالا به پایین اسدبیگ های داعشی برخورد کرده است. آقای پاشایی، ساکن آمریکا، خودش و مخاطبش را “روشنفکر” می‌داند اما کارگر هفت تپه را کسی می‌داند که متوجه قضایا نیست و لابد بعد از همه و سر آخر ممکن است از مسایل سر دربیاورد! ….

—————————————————————

درباره سخنان آقای فواد پاشایی و حرف هایش در باره هفت تپه!

کارگر هفت تپه میداند چه میخواهد و چه نمیخواهد!

در سایت‌ها دیدم که شخصی به نام آقای فواد پاشایی( که بر اساس جستجویی که در گوگل کردیم، مشاور سیاسی سلطنت طلبان و دبیر سابق حزب مشروطه است) رو به کارگر هفت تپه با زبان و لحنی تحقیر آمیز دقیقا مانند همان لحن تند و از بالا به پایین اسدبیگ های داعشی برخورد کرده است. آقای پاشایی، ساکن آمریکا، خودش و مخاطبش را “روشنفکر” می‌داند اما کارگر هفت تپه را کسی می‌داند که متوجه قضایا نیست و لابد بعد از همه و سر آخر ممکن است از مسایل سر دربیاورد!

ما کارگران با کسی دشمنی نداریم الا با کسانی که با کارگران دشمنی دارند. دشمنی هم با توجه به رنگ و لباس و نوع باور به این دستگاه سیاسی یا ان دستگاه و این حزب و آن حزب نیست بلکه یک دشمنی طبقاتی است. این دشمنی را هم ما آغاز نکرده ایم؛ بلکه تاریخا به ما تحمیل شده است وگرنه کارگران خواهان لغو هرگونه استثمار و دشمنی و دیگری و خواهان جهانی برابر و آزاد و بدون استثمار هستند.

یکی از مواردی که برای ما سم و دشمنی واضح است مساله خصوصی سازی است. فرقی نمیکند این خصوصی سازی و استثمار مضاعف توسط کسی که این لباس را بر تن دارد اجرایی شود و یا شخصی که لباس دیگری دارد؛ فرقی ندارد توسط این سیستم اجرایی شود یا آن سیستم؛ فرقی ندارد در امریکا اتفاق بیافتد یا افغانستان یا ایران یا اروپا. البته تنها مشکل ما خصوصی سازی نیست ولی فعلا در این مقطع، یکی از مهم ترین مسایل ما لغو خصوصی سازی است.

آقای پاشائی در سخنان خودش می‌گوید “روشنفکر جلوتر از همه مسائل را می بیند نه اینکه وقتی کارگر هفت تپه هم فهمید، تازه آنرا بگوید” !؟
عجب! یعنی چیزی که کارگر هفت تپه میگوید به اندازه کافی مترقی، پیشرو، روشنگرانه و روشنفکرانه نیست؟ پس منظور شما از روشنفکر و روشنفکری چیست؟ روشنگری و روشنفکری جلوتر از این چیزی که کارگر هفت تپه بیان میکند؟ اداره شورایی مبنی بر خرد جمعی و لغو یکی از وحشیانه ترین شکل های استثمار در جهان معاصر : خصوصی سازی!

این گفته ی آقای پاشائی جای شرم برای افرادی دارد که اینطور فکر میکنند. وای به حال جامعه ای که امثال جنابعالی روشنفکرش باشد. از همین فاصله ی دور، از آمریکا تا همین هفت تپه، از سخنان آقای پاشایی بوی همان لحن و خواسته ی کارفرمایان و استثمار کنندگان به مشام میرسد! آقای پاشایی شما روشنفکر کدام جامعه و کدام نوع از سیستم سیاسی-اقتصادی هستید؟ مدافع چه چیزی هستید؟ خوب است برای جامعه روشن کنید که آیا شما مدافع خصوصی سازی هستید؟ یا مانند نگاه مترقی طرح شده در هفت تپه مخالف خصوصی سازی و مدافع سپردن شرکت ها و منابع و ثروت های اجتماعی به خود اجتماعی و مشخصا کارگران هستید؟

بد نیست همگان با نظریات شما آشنا شوند.

آقای پاشایی! خیلی جالب خواهد شد که روشنگری کنید که منظور شما دقیقا چه بوده؟ اگر همینی است که ما برداشت کردیم بهتر است حرف خودت را پس بگیری و اگر هم به حرفت باور داری واضح تر توضیحش بده تا برای همه روشن شود شما در کدام صف قرار دارید.

کارگران هفت تپه از پس دهه ها تجربه تاریخی خوب میدانند چه میگویند و چه میخواهند و چه چیزی و چه کسانی را نمیخواهند! ما داریم درسی تاریخی را برای خودمان و همزمان برای جامعه بشری تکرار میکنیم. مطالبات ما اگر در کل دنیا اجرایی شود، جهان جای بهتری برای زندگی خواهد بود. باور کنید. کمی فروتنی کنید و گوش کنید و بیاموزید.
کارگران علاوه بر اینکه مشغول کارند و یا در برخی موارد بیکار شده اند اما همیشه مشغول کسب آگاهی و تقویت اتحاد هستند!

نوشته مشترک توسط ” احد شواغیل هفت تپه” و ” احد رفقائنا فی بلاد الاُخری”

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه
https://t.me/kargarane7tape

————-

لینک بحث میان مهرداد درویش‌پور ‌‌و‌ فواد پاشایی را در زیر مشاهده کنید:

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.