اعتراض چراغ روشن رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد پایانه آزادی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

4677

اعتراض چراغ روشن رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد پایانه آزادی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

عوامل حراست و بازرسی و عملیات خطوط از جمله امین زاده مسئول عملیات خطوط  از صبح امروز ۳۱تیر ماه در تلاش هستند تا با اعمال فشار و تهدید رانندگان را مجبور کنند تا چراغ های اتوبوس هایشان را خاموش کنند، اما تصاویر اتوبوس ها حاکی از آن است که تا رانندگان حقوقشان را دریافت نکنند این اعتراضات ادامه خواهد داشت .

سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیر عامل هشدار میدهد عدم به موقع  پرداخت حقوق رانندگان میتواند اعتراضات جدی تر را به همراه داشته باشد و مسئولیت هرگونه بی توجهی در پرداخت بموقع حقوق رانندگان و کارگران  زحمت کش شرکت واحد به عهده خود شخص مدیر عامل خواهد بود.  با تهدید و ارعاب نمی توانید صدای اعتراض رانندگان زحمت کش  شرکت واحد را خاموش کنید .

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.