اعتصاب کارگران شرکت هپکو اراک

در جریان اعتصاب امروز کارگران هپکو، نیروهای حراست مانع ادامه تجمع کارگران اعتصابی شدند. ….

————————————————————-

4668

اعتصاب کارگران شرکت هپکو اراک

امرور کارگران  شرکت هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند و در مقابل مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله شعارهای زیر را نوشته بودند:
«داعشیان صنعت، مدیران بی کفایت»!
«ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم».
«دستگاه کار ندارد – دستگاه کار میخواهد»!
«کرونا بهانه‌ست، تعطیلی هدف است»!

در جریان اعتصاب امروز کارگران هپکو، نیروهای حراست مانع ادامه تجمع کارگران اعتصابی شدند.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.