سی و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹، در مقابل فرمانداری شوش، سی و پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت. ….

——————————————-

4667

سی و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران همچنان علی رغم گرمای بالای پنجاه درجه خوزستان وضعیت قرمز کرنا واز همه مهمتر با شکم های گرسنه وسفرهای خالی ، به خاطر بی مسئولیتی بخش فاسد خصوصی وحامیان آنان به تجمع خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران تا رسیدن به خواسته‌های کارگران اعلام داشته و هرگونه تعرض به کارگران محکوم است.
کارگران با اتحاد وهمبستگی خود می‌توانند به مطالبات بحق خود برسند.

۲۹ تیرماه  ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

https://t.me/syndica_7tape/296

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.