یک نماینده مجلس: چهار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا از او گرفته و هیچ تعهدی را عملیاتی نمی‌کنند. ….

—————————————————-

4665

یک نماینده مجلس: چهار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت که چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند. برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا از او گرفته و هیچ تعهدی را عملیاتی نمی‌کنند.

اسماعیلی تاکید کرد که از زمان شیوع کرونا معیشت کارگران ضعیف تر شده و افزود قبل از آنکه وضعیت معیشت کارگران و دغدغه آنها تبدیل به معضل جدی شود باید ورود کرده و به وضعیت کارگران فصلی هم رسیدگی کنیم. اسماعیلی گفت که برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می‌گیرند و این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبال او امضا نمی‌کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از زیربار مسئولیت‌های خود است.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.