صدور حکم ١۶ سال و هفت ماه حبس برای سە شهروند بە اتهام بە آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی

چهار شهروند اهل بانە بە اتهام بە آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی  بازداشت و بە حبس محکوم شدەاند. ….

———————————————-

4663

صدور حکم ١۶ سال و هفت ماه حبس برای سە شهروند بە اتهام بە آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی

بر طبق گزارش رسیدە بە هەنگاو، این چهار شهروند اواخر فروردین ماه امسال از سوی دادگاه سقز بە اتهام بە آتش کشیدن بنرهای قاسم سلیمانی و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران محاکمە شدەاند. بر طبق حکم صادرە از سوی بیدادگاه انقلاب سقز، آرمان حسین زادە بە ۶ سال و ٧ ماه حبس، میلاد حسینی بە ۶ سال و ۶ ماه حبس، بهمن رحیمی بە ٣ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدە و حکم سینا عبداللهی کە ١٧ سالە می باشد تاکنون ابلاغ نشدە است.

خبرنگار هەنگاو در اینبارە اعلام کرد کە بهمن رحیمی و میلاد حسینی هم اکنون در زندان هستند و آرمان حسین زادە و سینا عبداللهی با وثیقە ١۵٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدەاند.

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.