گزارش مرکز آمار ایران در شرایط کرونایی: در بهار امسال تعداد بیکاران ۲۸۰ هزار نفر کمتر شد!

در این شرایط نه تنها خدمات بلکه تولید هم دچار از دست.رفتگی شغلی شده است از این جهت به نظر می‌رسد نرخ اعلامی مرکز آمار در مورد کاهش آمار بیکاری اشتباه بوده است و باید این مرکز با تعمق بیشتری این آمارگیری را انجام دهد.” ….

——————————————————

گزارش مرکز آمار ایران در شرایط کرونایی: در بهار امسال تعداد بیکاران ۲۸۰ هزار نفر کمتر شد!

در شرایطی که به علت بحران کرونا، بسیاری از کسب‌وکارها در کشور خوابیده و تعدیل نیروی گسترده‌ای رخ داده است، مرکز آمار در گزارشی عجیب اعلام کرد در فصل بهار امسال که اوج شیوع کرونا بود، نرخ بیکاری نه تنها زیاد نشده بلکه به پایین‌ترین سطح ۶ سال گذشته رسیده است. بنا بر گزارش این مرکز نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به ۹.۸ درصد رسیده که از تابستان سال۱۳۹۳ به بعد، پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس ادعای مرکز آمار، در فصل بهار امسال نه تنها تعداد بیکاران زیاد نشده، بلکه نسبت به زمستان نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر کمتر شده و نسبت به بهار سال گذشته ۴۵۰ هزار نفر هم کم شده است.

ساسان شاه‌ویسی تحلیلگر مسائل اقتصادی آمار نرخ بیکاری مرکز آمار را اشتباه و نرخ بیکاری در کشور را به شکل فزاینده‌ای رو به ازدیاد دانست. وی در تحلیلی در مورد رشد آمار بیکاران در بهار امسال اظهار داشت: “در شرایط فعلی آن چیزی که بیش از همه ملموس است این است که بخش زیادی از بازار واقعی شامل کار و کالا از دست رفته است. بنابراین معتقدم نرخ بیکاری کشورمان به شکل بسیار فزاینده‌ای افزایش یافته است و این امر به فعالیت و خدمات غیر رسمی و ناپایدار برمی گردد..

در این شرایط نه تنها خدمات بلکه تولید هم دچار از دست.رفتگی شغلی شده است از این جهت به نظر می‌رسد نرخ اعلامی مرکز آمار در مورد کاهش آمار بیکاری اشتباه بوده است و باید این مرکز با تعمق بیشتری این آمارگیری را انجام دهد.”

اتحاد بازنشستگان
https://t.me/etehad_Bazn

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.