سی و سومین روز اعتصاب هفت تپه امروز جمعه – ۲۷ تیر ۱۳۹۹

سی و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران هماننده روزهای قبل در درب فرمانداری برگزار شد ….

————————————————-

tapeh-33

سی و سومین روز اعتصاب هفت تپه امروز جمعه – ۲۷ تیر ۱۳۹۹

سی و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران هماننده روزهای قبل در درب فرمانداری برگزار شد. در این تجمع، کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.