چهار فعال کارگری هفت‌ تپه با تودیع قرار کفالت آزاد شدند

امروز چهارشنبه ۲۵ تیر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور ۴ نفر از فعالین کارگری هفت‌ تپه با قید کفالت آزاد شدند. ….

———————————————————–

4646
از راست به چپ محمد خنیفری یوسف بهمنی  یکی از همکاران، ابراهیم عباسی منجزی  ومسلم چشم خاور

چهار فعال کارگری هفت‌ تپه با تودیع قرار کفالت آزاد شدند
امروز چهارشنبه ۲۵ تیر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور ۴ نفر از فعالین کارگری هفت‌ تپه با قید کفالت آزاد شدند. این شهروندان روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در مقابل فرمانداری شهرستان شوش بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند.

4645

———————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.