تجمع جمعی از فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان مازندران در برابر مجلس

امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جمعی از فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان مازندران با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. ….

——————————————————————-

4622

تجمع جمعی از فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان مازندران در برابر مجلس

امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جمعی از فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان مازندران با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

محرومیت از استخدام رسمی در آموزش و پرورش ؛ نداشتن امنیت و آینده  روشن شغلی ، حقوق چند برابر زیر فقر  که زندگی را تا حد مرگ سخت و طاقت فرسا نموده و همچنین بی توجهی مداوم مسئولین به مطالبات این مزد بگیران باعث شود که علیرغم پاندمیک کرونا، به تجمع اعتراضی در تهران دست بزنند. معلمان تا رسیدن به خواسته های خود پایداری خواهند نمود.

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.