گفتکوی تلویزیون برابری با بهرام رحمانی

گفتکوی آرش کمانگر از تلویزیون برابری با بهرام رحمانی در رابطه با «ترکمنچای قرن ۲۱ – نگاهی به قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران و موضع اپوزیسیون بویژه رضا پهلوی» ….———————————————————–

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.