اسماعیل مولودی: چرا حمله به حقوق پناهندگی دوباره مطرح میشود؟!

برنامه ای از رادیو ره اورد! ….

——————————————————-

چرا حمله به حقوق پناهندگی دوباره مطرح میشود؟!
در بر نامه امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی نگاهی دارد به نژادپرستی و حمله به حقوق پناهندگی در دنیا. اسماعیل مولودی تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد.

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.