اختلاس و ادامه زمین خواری کارفرمای هفت تپه همچنان ادامه دارد

اما کارگران هفت تپه با اتحاد خود جلو این زمین‌ خواری و تجزیه و رشوه دهی را میگیرند و خود افراد نالایق را از هفت تپه یکی یکی و گروه گروه بیرون خواهند انداخت. ….

—————————————————

7tapeh-9

عکس از آرشیو

اختلاس و ادامه زمین خواری کارفرمای هفت تپه همچنان ادامه دارد

مصطفی شفیعی مدیر اخراج شده امور غیرنیشکری همچنان به کار اجاره به اقوام ونزدیکان واسع لیسان  اسدبیگی و رستمی ادامه می‌دهد تا بدین صورت  بساط زمین خواری و فتنه گری را همچنان در منطقه و شرکت هفت تپه نگه دارد.

با توجه به اینکه مصطفی شفیعی جزء گروه تجزیه سرزمین های هفت تپه و زمین خواری مدرن است این بار اما به صورت اجاره دهنده زمین های حاصلخیز به عوامل و نوکران کارفرمای بخش خصوصی پرداخته است و در پی جلساتی که در بخش کمپ نی بری شرکت با نفوذی‌ها و فتنه گرانی همچون: عادل سماعی، ناصر نعامی، چایان، مهدی سماعی و دیگر زالوصفتان که در این شرایط تلخ و صعب، کمر به تخریب شرکت بسته اند، شروع به تقسیم ثروت ها و منابع هفت تپه می‌کند.

در این بین شخص قائم مقام شرکت، آمیلی و همراه او صابریان زاده، رئیس حراست امجدی، معاون حراست محمد مسحنه،  در این خیانت بزرگ مصطفی شفیعی و کارفرما البته سهیم هستند زیرا چگونه می‌شود منابع و سرزمین های هفت تپه به تاراج رود و مسئولین شرکت چشم بر حقایق و واقعیات ببندند جز اینکه در این توطئه سهیم باشند؟!

از صدقه سری همین مسئولین و افراد دون مایه، مدتی است بی قانون . در امور شرکت پیاده شده و کسی از دولت و مسئولین مانع این کفتار صفتان نمی‌شود‌.

اما کارگران هفت تپه با اتحاد خود جلو این زمین‌ خواری و تجزیه و رشوه دهی را میگیرند و خود افراد نالایق را از هفت تپه یکی یکی و گروه گروه بیرون خواهند انداخت.

باید اعلام کرد که هفت تپه با تمام بخش‌هایش از زمین های کشاورزی تا محیط های صنعتی همگی یک هفت تپه واحد است و تمام این ۲۴ هزار هکتار به خود کارگران که رگ ها و پوست و گوشت و استخوان این مجموعه عظیم به شمار می‌روند تعلق دارد و به اخطار شدیدی به فتنه گران میدهیم که دست از سر سرزمین هفت تپه بردارید.

پاینده کارگر
پاینده هفت تپه

جمعه /۱۳/تیرماه /۹۹

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.