هجدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در روبروی فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. ….

———————————————————

logo-7tapeh

هجدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

امروز پنج‌ شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹، اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه وارد هجدهمین روز شد.

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در روبروی فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند.

سندیکای کارگران نیشکر  هفت تپه ضمن حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه،  خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به مطالبات آنها می باشد.
اعلام حمایت و پشتیبانی کارگران در بخش های مختلف کار و تولید در ایران از کارگران حق طلب هفت تپه، ضروری است. کارگران عزیز به حمایت از هم طبقه ای های خود به پا خیزید!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۲ تیرماه ۱۳۹۹

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.