چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

چهارده روز گذشت، کارگران همچنان پرشور و استوار ایستاده اند! ….

——————————————————–

logo-7tapeh

چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

امروز یکشنبه ۸ تیرماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خودرا در محوطه شرکت ادامه دادند.
تا کنون چهارده روز از تجمع کارگران میگذرد اما هیچ پاسخی از طرف مسئولین!!؟ به کارگران اعتصابی داده نشده است.

خواست کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه

  • پرداخت دستمزد های عقب افتاده
  • بازگشت به کار همکاران اخراجی ازجمله، اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی.
  • بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران اعتصابی در هفت تپه می باشد.
هرگونه تهدید و ارعاب کارگران از پیش محکوم است.

یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.