امیرجواهری لنگرودی: مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان! (بخش دوم)

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰
خبرهای جمع آوری شده عمدتاً حول اعتراضات و اعتصابات جنبش مطالباتی کارگران و لایه‌های گوناگون آن و زحمتکشان روستایی از کانال‌های درون کشور و بخشی از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی گروه‌های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا ما را تنها درجریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران  درمقام مقایسه با ماهِ اردیبهشت و با وجود تداوم بحران کرونا، قرار دهد. ….

—————————————————————

4812

مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان!(بخش دوم)

امیرجواهری لنگرودی

جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰

معرفی:
از طریق روزشمار کارگری هفته، در امر وارسی مبارزات کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی ایران در فاصلۀ نیمۀ دوم (شانزدهم تا سی و یکم) خرداد ۹۹ از دل اعتصابات و تجمعات اعتراضی و نامه نگاری‌های سرگشادۀ اعتراضی و سایر اشکال مبارزه، موفق به ثبت ۱۹۲حرکت شدم .
برآنم که این‌ها همۀ اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته در کشور طی زمان یاد شده نیست؛ حرکات و اعتراضات بسیاری هست که گزارش آن در جایی ثبت نشده و یا من بدان دسترسی نیافتم؛ این‌ها آن مجموعه‌ای است که توانستم فهرست نمایم.

یادآور می‌گردم: خبرهای جمع آوری شده عمدتاً حول اعتراضات و اعتصابات جنبش مطالباتی کارگران و لایه‌های گوناگون آن و زحمتکشان روستایی از کانال‌های درون کشور و بخشی از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی گروه‌های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا ما را تنها درجریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران  درمقام مقایسه با ماهِ اردیبهشت و با وجود تداوم بحران کرونا، قرار دهد. این مجموعۀ روزشمار پانزده روزه نشان می‌دهد که نه تنها اعتراضات در خرداد فروکش نکرد، بلکه کسب نان، همچنان برای حفظ و بقای جان چربیده و حرف اول را زده است.

واقعیتی آشکار و انکار ناپذیر است که اعتراضات و تجمعات گوناگون اعتراضی علیرغم پیک دوم شیوع ویروس کرونایی در سطح استان‌هایی که دولت وضعیت قرمز اعلام داشته، خاصه استان خوزستان که با عمیق‌ترین بحران اقتصادی – اجتماعی روبرو است، همچنان ادامه دارد….

در شرایطی که بحران کرونا و پیامدهای فاجعه بار آن، خاصه در زندگی تودۀ کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی بر وخامت وضعیت موجود می‌افزاید و در شرایطی که رژیم اسلامی نه توان ونه تمایلی برای رفع و یا حتی تعدیل تبعات بحران نشان داده، کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی و لایه‌های گوناگون آن از پای ننشسته و همچان هر روزه به خیابان می‌آیند. در بعضی از روزها میزان اعتراض درنقاط مختلف به مرزبالای شش تا هشت مورد و بیشتر می‌رسد.
وجه مشخصۀ تحرکات اخیر که با شروع تابستان درشمارش اعتراضات فراوان در روزشمار کارگری خرداد ماه خود را نشان می دهد، تجلی ارادۀ تودۀ کارگران و کشاورزان در طرح مطالباتی‌ست که تا به امروز ازآنها دریغ داشته شده و امروز هر یک به سهم خویش خواستار باز پس‌گیری آن هستند.
ـ مشکل بی آبی و کم آبی درنقاط مختلف کشور (استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، استان خراستان و شالیزارهای شمالی و حتی درحاشیۀ تهران بزرگ منطقه فشافویه)
- موضوع طرح طبقه بندی مشاغل
- حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه‌های بیمه
- رودررویی با سیاست خصوصی‌سازی
- امر بازگشت به کار کارگران اخراجی
- بیمۀ بیکاری
- بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران
- آتش‌سوزی مناطق جنگلی و عدم دخالتگری فعال حاکمیت برای رفع آن و تنها گذاشتن مردم
- رشد خودکشی‌های ناشی از فقر که طی ۴۱ سال گذشته شیوعی باور نکردنی داشته است.
- سازماندهی کمپین علیه شرکت‌های پیمانکاری
- رودررویی با قراردادهای موقت
- رودررویی علیه نداشتن امنیت شغلی
- مبارزه با آلودگی بسیار بالا در سطح معادن و مناطق نفتی عسلویه و نقاط گرم جنوب
- توجه به دشواری زندگی کولبران، کودکان خیابانی و زنان سرپرست خانواده، مالباختگان، دستفروشان و رشد حاشیه‌نشینی و بحران مسکن مضمون اعتراضات دورۀ اخیر را در سطح تحرکات صنایع بزرگ، تولیدی، معادن، خدمات و… است!

برآمد تمامی مشکلات بی پاسخ مانده تودۀ کارگران طی این سال‌ها در دورۀ اوج‌گیری بحران کرونایی خود را نشان داده که این مشکلات درکار و بهره‌وری از زندگی با توجه به آسیب‌های جدّی که از خود بجا می‌گذارد تبعات ویرانگری را در مجموعۀ روابط خانوادۀ کارگر ایجاد می‌کند. عدم پاسخگویی به نیازهای اعضای خانواده و خواسته‌های آنان با دست‌های خالی، خُودکشی کارگران را اینجا و آنجا به دنبال دارد.

چند سطح تحرکات سریالی در دورۀ پانزده روزه اول و دوم خرداد ۹۹ خود را نشان داد از جمله :
- حرکات اعتراضی کارگران شهرداری‌ها
- حرکات اعتراضی پرستاران
- حرکات اعتراضی معلمان نهضت سوادآموزی، یا قراردادی و غیر استخدامی
- اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه
- اعتراضات مالباختگان
- اعتراضات کشاورزان پیرامون مشکلات حق آبه، نخریدن تضمینی محصولات کشاورزی نظیر گوجه فرنگی و…
- اعتراضات کارگران مناطق نفتی در رابطه با موقعیت شغلی آنان و قراردادی بودن و وجود شرکت‌های پیمانکاری.

همانگونه که پیشتر هم یادآور شدیم، کارگران شهرداری ها با مشکل پیمانکاران و موضوع حقوق‌های معوقه و دیگر مطالبات بی پاسخ ماندۀ خود طرفند که در هفتۀ سوم و چهارم خرداد، همچون هفته‌های پیش، به اعتراضات چندی در سطح شهرهای گوناگون انجامید.
پرسنل زحمتکش پرستاران در چند سطح اعتراض خود را پیش بردند. تجمع شهرها، تعطیل نکردن کار بیمارستان، تدوین و ارسال نامه‌های سرگشاده، که نامۀ آخر آنان به حسن روحانی، به‌غایت روشنگر بود و امضاء کنندگان طی ۸ ماده خواسته‌های خود را دسته بندی کردند. در

این نامه صراحتاً بیان شده است که بیش از ۷۰۰۰ پرستار در حین کار مبتلا به کرونا هستند که باید با نیروی جایگزین، موقعیت شغلی آنان و سلامت‌شان تأمین گردد.
در ایران تخریب موقعیت شغلی پرستاران آنچنان ویرانگر است که در شرایط کرونایی نه تنها ارتقاء موقعیت شغلی، ارتقاء دستمزد آنان، به مانند آنچه در سطح جهان مورد توجه دولت‌ها است، صورت نگرفته، بلکه پرستاران را از کار اخراج می نمایند و هیچ توجه ای به خواسته های و انتظارات آنان نمی شود.

مشکل اساسی پرستاران در اینست که فاقد تشکل مستقل خود هستند و نمی‌توانند به سازمان‌یابی اعتراضات خود در سطح یک شهر یا استان و یا به شکل متشکل و سراسری اقدام نمایند. بهره‌گیری از تجربۀ معلمان و بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد هماهنگی، ارتباط و تشکل می‌تواند به نوعی به سازمان‌دهی اعتراضات پرستاران در این شرایط یاری رساند.

اما مبارزه نیشکر هفت تپه:
این مبارزه کارگران هفت تپه رودررویی توامان مطالبات چند گانه، خاصه حل مشکل خصوصی‌سازی با چرخۀ مالکیت فعلی صنعت نیشکر هفت تپه است. آنچه در این دوره از ۲۶ خرداد۱۳۹۹ به اینطرف برجسته شد و همچان ادامه دارد؛ مبارزه حول مطالبات چند وجهی ومرکب کارگران همچون : خلع ید کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه – پرداخت حقوق های معوقه و تمدید دفترچه های بیمه – بازگشت بر سر کارهمکاران اخراج شده ازجمله: ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر می باشند – بازداشت اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی و رستمی- بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران است .

در این میان جدا از کارگران یعنی ذینفعان معرکه رویارویی، دوسوی دیگرماجرا به مانند هم عمل می کنند ؛ ازیک سو صاحبان تصرفی هفت تپه، اسد بیگی و شرکاء که فعلا در دادگاه هستند و ازسوی دیگر مسئولین امر در کل حاکمیت که تماشاگر رازند و خود را به نشنیدن می زنندو همه زور و توان خویش را به خدمت می گیرند تا کارگران را ناامید، پراکنده و خسته نمایند و با شناسایی چهره های شاخص حرکت اعتراضی این دوره، بعدتر بریزند و بگیرند و به بند کشند و “طراحی سوخته” ی دیگری را به نمایش بگذراند. صد البته تا اینجای کار صدا و سیما و عوامل خبری اش و کل مطبوعات دولتی حرکت اعتراضی به این وسعت و توان  را به هیچ می گیرند و خبرگزاری حکومتی ایلنا نیز با انعکاس اخباری خنثی تلاش دارد که کل حرکت و خواسته های این مرحله مبارزه کارگران هفت تپه را عمدتا به مطالبه حقوق های معوقه و وجوه اقتصادی آن جای دهد.

اما در این میان طنین پُرآوازه فریاد کارگران هفت تپه ای به مردمان ما رسیده است . هم طبقه ای های آنان در سیمای کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و جمعی از کارگران و فعالان کارگری  گروه ملی فولاد اهواز در کنار فعالان شورای بازنشستگان ایران – سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران – اتحاد بازنشستگان ایران – سندیکای نقاشان استان البرز- بازنشستگان فلزکارمکانی – بازنشستگان بافنده سوزنی- گروه نوزده اسفند- گروه شورای همبستگی کارگری در کنار اطلاعیه گروه ها و احزاب و سازمان های گوناگون پشتیبانی و حمایت خود را از مطالبات کارگران هفت تپه اعلام کده اند؛ هر چند که این همه کار نیست. همانگونه که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ نوشته اند: « در این شرایط دشوار کارگران اعتصابی هفت تپه بیش از هر زمان دیگر به حمایت هم طبقه ای های خود و همه کنشگران مستقل احتیاج دارند. از کارگران، معلمان، بازنشستگان، عموم تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی می خواهیم تا حمایت خود را از کارگران اعتصابی دریغ ندارند و به هر طریق که می توانند صدای دادخواهی و حق طلبی کارگران هفت تپه بوده و صدای اعتراض خود را به ظلمی که در حق این کارگران روا می شود بلند کنند. » … و صدای هفت تپه و مطالباتش فراتر از صدای کارگران آن است؛ صدای همه هم سرنوشتان، فرودستان، زحمتکشان و ستم دیدگان این کشور است که نان را از سفره های شان ربوده اند و ثمره نیروی کارشان را هم نپرداخته و سرمایه های شان را به غارت برده اند. آنان را بدون بیمه و درمان و مزد شایسته به دست بیرحم گرسنگی و بیماری به حال خود رها کرده اند و مطالبه گران پیگیرش را به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند. هیچ نبردی را هیچ بخشی از مطالبه گران طبقه ما به تنهایی نمی توانند به پیروزی برسانند، اگر حمایت همه جانبه هم طبقه ای ها را و همسویی گسترده رسانه های آنان را همزمان باخود نداشته باشند. پیروزی و شکست مطالبه گری کارگران هفت تپه، در پیروزی و شکست سایر هم سرنوشتان ما موثر است» جا دارد که ما نیز با همه توش و توان خویش، صدای بی صدایان باشیم.

مبارزه متشکل کارگران هفت تپه تا به امروز و پیشینه نقشمندی جنبش سندیکایی آن نشان داد که تنها با مبارزه متشکل می توان پوزه سرمایه و نقش ویرانگر آن را زمین زد. در برآمد مبارزه درون سندیکا باید چند دسته گی را پایان بخشید به سر پل تقویت ارتباط با دیگر گروهبندی های متشکل همراه شد و این مبارزه را مبارزه همه گروه های مطالبه گر جامعه ما شناخت. جمهوری اسلامی تنها در برابر مبارزه متشکل و سازمانیافته است که مجبور به عقب نشینی می شود . نمایشات و صحنه سازی های مقابله با ” فساد اقتصادی” که در سیمای قوه قضائیه و رئیس مرگ آفرین آن، ابراهیم رئیسی، تجلی پیدا کرده؛ نمایانگر اراده به پا خواسته خود کارگران هفت تپه است که در برابر اسد بیگی و رستمی و شرکای دزد آن قد کشیده اند و دزدی ها و چپاول اموال هفت تپه را بر ملا کرده اند .

روند امروزین گذران زندگی تودۀ پابرهنه و فرودستان جامعه در شرایط رشد کرونایی واعلام وضعیت قرمز در بیش از پنج استان، بی برنامگی حاکمیت را نشان می‌دهد که هرروزه با رشد تورم و گرانی و رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان، دولت بی تدبیر از طریق فروش دلار بخشی از کسر بودجه نجومی را از سفرۀ کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته، دستفروش و معدنچی، کولبر، نی بر و  موتورچی  تأمین می‌کند و نابودی بیشتر تولید و ورشکستگی گسترده‌تر واحدهای تولیدی و بیکاری فزاینده‌تر کارگران را سبب شده؛ در مقابل فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتر برای خانواده‌های کارگران همچنان سنگینی می کند. بطوری که تودۀ اعماق جامعه و پا برهنگان حاشیۀ تولید برای به دست آوردن نان، دارو، مسکن، خواربار، میوه، گوشت، شیر و مواد غذایی ضروری دیگر گرفته تا لوازم خانگی و هزینۀ برق و گاز و قیمت آب و اشتراک تلفن و کرایۀ مسکن و دیگر زنجیرۀ قیمت‌ها که موج وار هرروزه پرّان می‌شود، مجبور به کار بیشتر و طاقت‌فرسا هستند. در حالی‌که این روند متأسفانه در مواردی به ناامیدی و خودکشی فاجعه‌بار کارگران هم منجر شده، به عنوان نمونه خودکشی کارگری در میدان نفتی سرزمینی که بر ثروت خوابیده، خواب از سر همۀ مردم ربود و نشان داد فقر و فشارهای اقتصادی تا چه میزان مخرب  ویرانگر است. حاکمیت سرمایه اما همچنان خود را به خواب زده و مدعی‌است مشکلات خانوادگی منجر به خودکشی کارگران شده و نه فقر و حقوق معوقه. چنان که دستگاه قضایی همین نظام سرمایه‌سالار با احکام سنگین زندان و بکار گیری شلاق به سان ابزاز عصر شترچرانی و اعصار و تهدیدات قضائی به جای محاکمۀ دزدان و سیاستمداران فاسد و مدیران حکومتی، با دهن کجی آشکار به کارگران بخش‌های مختلف شهری و روستایی، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، خانواده‌های اعدامیان، فعالان محیط زیست، مالباختگان، دست فروشان، کولبران، کودکان کار و خیابانی، دراویش و نویسندگان وهنرمندان وهمۀ آنانی که با قلم و اندیشه پیکارمی‌کنند، کرده و نشان می‌دهد که عدالتی در کار نیست. دراین دوره و درادامۀ این مبارزه نباید هیچ ترفند حاکمیت و خاصه دستگاه قضایی آن را باور کرد که سعی دارد مبارزۀ کارگران به پا خاستۀ هفت تپه را با تهدید و ارعاب و بازداشت به عقب نشینی وادارد. بر ما است که هر روزه صدای آنان باشیم.

مبارزۀ دورۀ اخیر نشان داده که علیرغم گسترده‌تر شدن شیوع ویروس کرونا در جای جای کشور که امنیت جانی همۀ آحاد جامعه و خاصه نیروی رنج و کار آن‌را با خطر روبرو ساخته است، بدست آوردن نان همچنان حرف اول را می‌زند؛ و کسب نان برای حفظ جان، همچنان اصل می‌نماید!

فهرست اعتراضات ۱۶ تا ۳۱ خرداد ۹۹ را برپایۀ روزشمار هفته به اطلاع تان می‌رسانم:
۱*- آیا اخراج!پاسخ فداکاری پرستاران است؟
*- پاداش کرونا برای پرستاران تبعیض‌آمیز بود:

*- مراتع هشت شهرستان اصفهان در معرض خطر حریق/ مجهز به بالگرد نیستیم:
http://www.isna.ir/news/99031609228
*- خانواده ها می پرسند چه کسی پاسخگوست؟  وضعیت خدمه شناور مغروق باری « بهبهان» در آب‌های عراق/ یک فوتی، ۲ مفقود و ۴ خدمه نجات یافتند:
*- زنجیره انسانی فعالان محیط زیست مقابل کامیون های شهرداری مشهد: http://www.eskannews.com/report/27936
*- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:پلمب تالار عروسی در کردستان و تشدید نظارت بر اماکن عمومی به علت وضعیت قرمز کرونا:
http://www.isna.ir/news/99031609439
*- در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد:ستاد تنظیم بازار هیچ تعیین تکلیفی برای خرید مرغ نمی‌کند/ برای گرانفروشی‌ها نمی‌توان مستندات ارائه کرد:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-922469
*- کمپین کلاه‌زردها/ چرا تکلیف اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور مشخص نمی‌شود؟!

*-  اقتصاد محیط زیست و گام برداشتن در مسیر تولید پایدار:
http://www.isna.ir/news/99031609423
*- ادامه کنش های معلمان غیرانتفاعی (معلمان آزاد)نسبت به بلاتکلیفی استخدامی وسطح ناچیز حقوق علیرغم بی تفاوتی مسئولان ذیربط :
*- کارگران اخراجی بخش صنعت وتعمیر و نگهداری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکت، به تجمعات خود ادامه دادند:
*- پرستاران اورژانس نسبت به عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری وشرایط سخت کاری؛ اعتراض نمودند:
*-  ۳هفته گذشت و پول کلزاکاران پرداخت نشد؛قرار بود پول محصول خریداری شده ۲۴ ساعته به حساب کشاورزان واریز شود:

*- بیــانیـــه؛پرونده سازیهای مجدد برای زندانیان بشدت محکوم است!
*-  تجمع اعتراضی کارکنان هتل ها در مقابل شرکت توسعه گردشگری در تهران:

*- اهالی خشمگین روستای برخوردار دلفان، دست به اعتراض زدند:
*- تجمع اعتراضی کارگران اداره ی کل بنادر و دریانوردی خوزستان در برابر فرمانداری ماهشهر:
*- اعتراض سربازان پادگان ها نسبت به سطح نازل حقوقشان:
*- تجمع اعتراضی اپراتورهای برق مقابل وزارت نیرو دراعتراض به قرارداد موقت:
https://barghnews.com/fa/news/29470
*- اعتراض جمعی از پرستاران و کادر درمانی فوریت های پزشکی تهران :
*- پرستاران شرکتی تبریز نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق مقابل استانداری  آذربایجان شرقی ، تجمع اعتراضی نمودند:
*- اعتصاب کلیه کارکنان بهداری زندان مرکزی ارومیه:
*- بیانیه مشترک در محکومیت به اجرای حکم شنیع شلاق در مورد رسول طالب مقدم و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی وسیعا اعتراض کنیم:
*- گلایه کارگران پیمانکاری شرکت نفت فلات قاره -خارگ از معوقات بیمه‌ای/ تامین اجتماعی: حق بیمه‌ها پرداخت می‌شود:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-922953
*- قصابان ایذه نسبت به بلاتکلیفی معیشتی بدنبال پلمب کشتارگاه مقابل شهرداری؛ تجمع اعتراضی نمودند:
*- گفتار کارگری هفته امیر جواهری لنگرودی در رادیو فرهنگ گوتنبرگ:
https://www.radiofarhang.nu/archive/30650.htm
*- اعتراضات دامنه دار کارگران پالایشگاه دهم عسلویه نسبت به شرکت های پیمانکاری و تحمیل بی حقوقی مطلق کارگران:
*-برای دریافت حقوق چند ماهه خود؛کارگران تصفیه خانه آب جاسک همچنان سرگردان هستند:
https://www.isna.ir/news/99031810698
*- اعتراضات آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت با تجمع مقابل مجلس ، سریالی شد:
*- کارگران شهرداری صنعتی پالایشگاه آبادان اعتصاب کردند:
*- اینبار در برابر خانه پیرزن تربت جامی،بُتن کار گذاشتند تا مزاحمت ایجاد کنند :
*- تجمع اعتراضی اهالی روستای رزجرد استان قزوین:
*- فعال کارگر ساختمانی حیدر قربانی ، دستگیر شد:
*- تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی مقابل مجلس/ خواهان لغو آزمون جذب هستیم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-923468
*- قصابان ایذه برای سومین روز متوالی، به اعتراض خود ادامه دادند:
*- اجرای حکم قرون وسطایی شلاق بر پیکر کارگر حق طلب سید رسول طالب مقدم را محکوم می کنیم:
*- مرگ یک کولبر و زخمی شدن هفت نفر’ در تیراندازی ماموران مرزی ایران:
*- معلمان نهضت سوادآموزی از سراسر کشور درتهران تجمع کردند:
*- جمعی از کارگران شهرداری بخش صنعتی پالایشگاه ابادان تجمع اعتراض نمودند:
*- تجمع مالباختگان کاسپین در مقابل دادسرای تهران:
*- اعتراض به شرکت زنان در ورزش‌های زورخانه‌ای:
*- چهار فعال زنان از « ندای زنان ایران » جهت اجرای احکام به دادسرای اوین فرخوانده شدند:
*- ادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و وعده های توخالی مسئولان؛ ادامه دارد:
*- اعتراضات آبان۹۸ ؛ اجرای حکم شلاق و جزای نقدی علی عزیزی و الیار حسین زاده :
*- تجمع اعتراضی سپرده گذاران کاسپین و … در مقابل دادسرای تهران:
*- کارگران کارخانه چدن کویر خاوران، همچنان در بلاتکلیفی شغلی و معیشتی به سر می برند:
*- اعتصاب رانندگان کامیون در بندرعباس برای دومین روز ادامه یافت:
*- آتش سوزی جنگل ها را بزرگ نکنید:
*- تعدادی از ساکنین شهرک تارا در برابر شهرداری مهباد تجمع اعتراضی نمودند:
۵۰*- ادامه دستگیری و اذیت و آزار اهالی معترض روستای برخوردارنسبت به آسیب های زیست محیطی :
*- ۲ ماه حقوق کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت نشده است :
*- معاون استاندار: ۴ مورد آتش‌سوزی عمدی در بوستان‌های تهران داشتیم:
*- مرخصی متصل به آزادی محمود بهشتی لنگرودی:

*-  از :احمد زاهدی لنگرودی / لنگرود / به ؛ محمود بهشتی لنگرودی:
*- هشدار کمیته اپیدمیولوژی کرونا درباره ابتلای ۱۵ میلیون ایرانی به کووید-۱۹:
*- تشکیل پلیس کرونا در آبادان برای کنترل بیماران:
*- کشاورزان غرب اصفهان نسبت به عدم تخصیص آب کافی برای ادامه کشت بهاره مقابل استانداری، تجمع اعتراضی نمودند:
*- خود کشی مرد جوان در فرودگاه خمینی:
*- دست‌تون رو از گلوی ما بردارید گرسنه‌ایم:
*- تغلب دیگری از مدیریت نیشکر هفت تپه :
*- خودکشی ومرگ یک کارگرجوان میدان نفتی یادآوران بدلیل لگدمالی حقوقشان از طرف شرکت نظم آفرینان ایمان منجمله عدم پرداخت ۲ ماه حقوق معوقه :
*- پیمانکاری نیروی انسانی یکی از پرسودترین کاسبی‌های رانتی در ایران است:
*- گزارش خبر آنلاین در یک روز گرم تابستانی:تجمع اعتراض آمیز مالکان و سرمایه‌گذاران پروژه شهرآفتاب کیش:
*- ۳۵  درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی، بیکارند:
*- صدور ۶ سال حبس و و یک ماه شست و شوی میت در غسالخانه !!
*- دست فروشان آبادان در کف خیابان به اعتراض راه افتادند:
*- تجمع اعتراضی حواله داران شرکا آذویکو آذر بایجان خودرو در تهران و تبریر:
*- خودکشی یک کارگر دیگر بر اثر عدم دریافت حقوق و فقر:
*- اعتراض گوجه کاران گچسارانی و مسدود کردن جاده :
*- زنی که با جمع آوری پسماند ها زندگی می کند :
*- شرایط کار کارگران پیمانی در صنعت نفت و گاز ؛در یک روز، دو کارگر نفت خوزستان خود را حلق‌آویز کردند:
https://www.radiozamaneh.com/510933
*- تجمع اعتراضی پیش خرید کنندگان مجتمع شهر آفتاب کیش:
*- سومین تجمع کارگران اخراجی بخش صنعت وتعمیرونگهداری مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکت:
*- خودکشى ناموفق یک کارگر بر روی چاه نفت امیدیه:
*- تجمع دستفروشان آبادان در اعتراض به تعطیلی محل کارشان توسط شهرداری:
*- خودکشی کارگر شرکت نفت هویزه :

*- تجمع اعتراضی مال‌باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان(شرکت آذویکو) مقابل استانداری آذربایجان شرقی:
*- نامه اعتراضی رانندگان کد ۸ مریوان به عدم سازماندهی تاکسی‌ها: https://www.ilna.news/fa/tiny/news-925060
*- تجمع اعتراضی کسبه مجتمع تجاری زیتون بندرعباس نسبت به دشواری معیشتی خود در مقابل فرمانداری:
*- شرکتی‌های مخابرات آذربایجان شرقی خواستار بازگشت به کار همکاران خود شدند:
*- بازداشت سلطان آرد در تهران !:
*- اعتراضات کارگران بازنشسته مخابرات راه دورشیراز نسبت به عدم پرداخت مطالبات با تجمع در محل برگزاری شورای اداری استان فارس تکرار شد:
*- تداوم اعتصاب و اعتراضات کارگران نظم آفرینان ایمان:
*- مردم معترض دبه به دوش در ۲۰ کیلومتری تهران:
https://www.mashreghnews.ir/news/1082506

*- کارگر معترض و بیکار شده معدن طلای آق دره برای تحمل ۲۱ ماه حبس راهی زندان شد:
*- دانشجویان مازندان تجمع اعتراضی نمودند :
*- اعتراض کشاورزان استان خوزستان در برابر جهاد سازندگی استان:
*- خودکشی جانباز جنگی در برابر بنیاد شهید کرمانشاه:
*- دستفروشان آبادان در برابر فشار نیروی انتظامی ، تجمع اعتراضی نمودند:
*- جمعی از دارندگان حواله خرید خودروی تجمع اعتراضی نمودند :
*- تجمع اعتراضی دوباره صاحبان خانه های بازی های رایانه ای و خانه های بازی نسبت به بلاتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان:
*- اقدام به خودکشی یک کارگر به دلیل عدم دریافت حقوق در شهرستان سروستان:
*- نامه سرگشاده هزاران  فرهنگی بازنشسته سال ۹۸ به سطح پایین حقوق وعدم همسان سازیش با شاغلین وعدم پرداخت مطالبات:
*- کارگران شرکتی مخابرات استان فارس نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،تبعیض در پرداخت حقوق واخراج همکاران حق طلبشان؛ تجمع اعتراضی نمودند:
*- گفتار کارگری هفته امیر جواهری لنگرودی در رادیو فرهنگ گوتنبرگ: https://www.radiofarhang.nu/archive/30759.htm
*- معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبستانی  کشور نسبت به بلاتکلیفی استخدامی مقابل وزارت آموزش وپرورش، تجمع اعتراضی نمودند:
*- صدای سرمایه گذاران بلاتلکیف پوژه شهر آفتاب کیش بلند شد:
http://www.tabnakhormozgan.ir/fa/news/862541
*- تجمع اعتراضی نیروی خدماتی شهرداری کارون در خوزستان :
۱۰۰*-  تجمع معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیف استخدام رسمی:
*- کارگران بخش خدمات شهری کارون در استان خوزستان:
*- کارکنان شرکتی مخابرات فارس با تجمع مقابل مخابرات استان خواستار توجه به مطالبات خود شدند:
*- اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئولان شهرستان واستان ، همچنان ادامه دارد:
*- تجمع خریداران ارزنیمایی مقابل بانک مرکزی :                                       https://www.bartarinha.ir/fa/news/1005429
*- مال‌باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان(شرکت آذویکو) با تجمع مقابل وزارت صنعت ، به اعتراضات خود ادامه دادند:
*- اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه، از سر گرفته شد :
*- تعداد ۷نفر از کارگران معترض آق دره در پی حکم دستگاه قضایی و نداشتن ۵ میلیون تومان باید متحمل ۲۱ ماه حبس شوند:
*- مرضیه امیری از دور جدید اعتراضات در هفت تپه گزارش می دهد::
https://www.magiran.com/article/4053189

*- کارگران قرارداد طرحی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی، دیگربار دست به تجمع اعتراضی زدند:
*- کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس نسبت به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی بدنبال واگذاری با تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی، اعتراضات خود را از سر گرفتند:
*- کارگران آبفار خوزستان نسبت به پرداخت نشدن مطالبات خود؛ اعتراض کردند:
*-  کارکنان مراکز جامع خدمات سلامت خوزستان نسبت به اخراج ازکار وعدم پرداخت ۶ ماه حقوق مقابل استانداری؛ تجمع اعتراضی به پا نمودند:
*- دوشنبه۲۶خرداد اولین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه:
*-  کارگران شهرداری یاسوج نسبت به مطالبات و حقوق های معوقه؛ اعتراض کردند:
*- کارگران تلمبه خانه غرب کارون زیرمجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت (متن)نسبت به عدم پرداخت ۷ ماه حقوق مقابل استانداری خوزستان؛ تجمع اعتراضی نمودند:
*- هفت کارگر آق دره در خطر اجرای حکم حبس به دلیل عدم توانایی در تامین جزای نقدی:
*- کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۲ اهوازنسبت به اخراج از کار، تجمع اعتراضی برپا نمودند:
*- کارگران کارخانجات مخابراتی ایران نسبت به بلاتکلیفی معیشتی ۳ماهه بدنبال تعطیلی کارخانه برای مقابله با بیماری کووید۱۹، اعتراض کردند:
*- فقر موجب خودکشی کارگر نفت شد:
*- انتقاد کارگران معدن البرز شرقی از طولانی بودن سیر بررسی سختی عناوین شغلی در اداره کار
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-926790
*- اطلاعیه مشترک  اتحاد بازنشستگان ایران و شورای بازنشستگان ایران، پاسخی به نمایندگان خود خوانده بازنشستگان:

*- تجمع معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی/ استخدام ما چه شد؟

*- کارگران فضای سبزشهرداری خرم آباد نسبت به عدم پرداخت ۱۱ ماه حقوق و وعده های توخالی مسئولان مقابل فرمانداری، تجمع اعتراضی نمودند:
*- مالکان یک مجتمع مسکونی نسبت به تخلف در ساخت و ساز مقابل شهرداری تهران، تجمع اعتراضی نمودند:
*- کارگران تلمبه خانه غرب کارون زیرمجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت نسبت به پرداخت نشدن ۷ ماه حقوق؛ تجمع اعتراضی نمودند:

*- آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی کشور نسبت به بلاتکلیفی استخدامی با تجمعی دیگر مقابل مجلس، تجمع اعتراضی به پا داشتند:
*-  کارگران ابنیه فنی زاگرس به عملکرد بخش خصوصی در پرداخت حقوق اعتراض دارند:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-927900
*- شکوائیه۵۰ هزار فرهنگی بازنشسته خطاب به رئیس‌جمهور:

*- تاکسی داران سبزوار دراعتراض به عدم اعلام نرخ جدید کرایه مقابل شورای شهر و فرمانداری تجمع اعتراضی نمودند:
*- ادامه اعتراض صنفی کارگران مجتمع هفت تپه/ کسی پاسخگو نیست:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-927715
*-اقتصاد فیسبوکی از دکتر اقتصاد ایرج سیف : زمینه سازی برای « حراج» کارخانه هفت تپه:
*- هشدار رئیس اتاق بازرگانی تهران در باره ریزش بورس: مثل صندوق های اعتباری می شود:
*- عدم پرداخت ۷ ماه حقوق کارگران شهرداری لیکک:
*- شعار امروز سه شنبه کارگران هفت تپه:
*- ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه:
*- آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی کشور نسبت به بلاتکلیفی استخدامی با تجمعی دیگر مقابل مجلس، اجتماع اعتراضی داشتند:
*- مدیریت شرکت واحد به رانندگان ماسک نمی دهد:
*- گزارش بی آبی در چندین روستای خراسان :
*- نامه سرگشاده نظام پرستاری به رئیس جمهور/ هجده پرستار شهید شده‌اند و هنوز مطالبات بر زمین مانده است!
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-927685
*- اظهارات وکیل سپیده قلیان :

*- شاپور احسانی راد، فعال کارگری بازداشت شد:
*- کارگران راه آهن ناحیه زاگرس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادها؛ دست به تجمع و اعتصاب زدند:
*- تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان پیمانکاری ممنوع/ آیا کم‌کم به عدالت در نفت نزدیک می‌شویم؟!
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-927617
*- کارگران خشمگین راه آهن ناحیه زاگرس برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان ساختمان اداره کل  راه آهن و سالن کنفرانس ناحیه را اشغال کردند:
*- انتقاد معلمان غیررسمی از افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد/ شورایعالی کار معیشتِ «ساعتی‌کاران» را در نظر بگیرد!
*- اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت:
*- سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه.
*- بدنبال شکایت کارفرما، غریب حویزاوی کارگر حق طلب  فولاد اهواز احضار شد :
*- مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران شکایتش را  از غریب حویزاوی  پس گرفت:
۱۵۰*- کارگران شهرداری سوران نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق،عیدی و۶ ماه حق بیمه؛ اعتراض نمودند:
*- حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید به سطح میانه بگیران صندوق ها برسد :
*- نان در خوزستان گران شد :                                               https://www.mehrnews.com/news/4951720
*- همبستگی کارگران راه آهن نواحی اسلامشهر ولرستان با همکارانشان:
*- خروج ۲۸ درصد بیکاران به دلیل دلسردی از یافتن شغل،چند درصد مردان و زنان شاغل بیمه نیستند؟
https://www.isna.ir/news/99032818258
*- کمپینی برای حذف پیمانکاران/ نمایندگان مجلس یازدهم اقدام کنند:
*- کارگران شهرداری سوران نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق،عیدی و۶ ماه حق بیمه؛باردیگر اعتراض کردند:
*- اعتراض کارگران شهرداری مسجدسلیمان نسبت به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و عیدی:
*- یاری مردم به دستفروشان در درگیری با مامورین اجرائیات شهرداری:
*- کارگران شهرداری محمد شهر نسبت به کاهش حقوق ناچیزشان بدستور شهردار با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، اعتراض نمودند:
*- رئیس اتحادیه کارفرمایی: با حداقل مزد نمی‌توان نان خالی خورد:
*- چهارمین روز اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه:
*- کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نسبت به ادامه اذیت وآزار غریب حویزاوی کارگر حق طلب ، تجمع اعتراضی نمودند:
*- اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نسبت به ادامه اذیت و آزار غریب حویزاوی کارگر معترض، تجمع نمودند:
*- درد دل کارگران نیشکر هفت‌تپه از بی کفایتی مسئولین و بخش فاسد خصوص:
*-محرومیت ۲هزارو۸۰۰ کارگر حوزه گردشگری مازندارن از بیمه بیکاری کووید ۱۹:
*- سهامداران فعلی اهلیت مدیریت هفت تپه را ندارند/ اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران نیست:
*- تجمع اعتراضی پرستاران و کادر پزشکی بیمارستان نمازی:

*-ادامه روند شیوع بیماری کووید ۱۹،عادی جلوه دادن وضعیت توسط مسئولان طراز اول کشور وجان باختن پرستار اورژانس بیمارستان بقیه الله تهران  وخواهرش:
*- پای درد دل‌های یک کارگر بازنشسته؛چرا درآمد بازنشستگان کارگری از آبدارچی دولت کمتر است؟چگونه با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یک خانواده شش نفره را اداره کنم؟
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-928121
*- برگزاری مراسم سالروز زنده یاد ندا آقاسلطان:
*- آتش نشانان شهرداری خرمشهر نسبت به عدم تبدیل وضعیت وتاخیر در پرداخت ۳ ماه حقوق، اعتراض کردند:
*- از کارگران اعتصابی هفت تپه حمایت کنیم:

*- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:از خواسته های برادران هفت تپه ای خود حمایت می کنیم!
*- کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق در حمایت از اعتصای هفت تپه :
*- کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی معیشتی ونداشتن امنیت شغلی ، به ادامه تجمعات خود پرداختند:
*- شنبه ۳۱ خرداد ششمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه:
*- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:

دریافتی
نمایش مضحک رضا رخشان

*- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:
*- مال‌باختگان شرکت صنعت خودرو آذربایجان(شرکت آذویکو) نسبت به عدم تحویل خودرو با قیمت قطعی با تجمع دوباره مقابل وزارت صنعت؛ به ادامه اعتراضات خود پرداختند:
*- مسئولان به «نساجی بروجرد» کمک کنند/ انتظار کارگران برای دریافت مابقی عیدی و حقوق:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-929020
*- ورود نقدینگی پولی به بازار بورس:
*- کارگران خشمگین شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان پس ازتجمع مقابل شرکت  وبستن درب های ورود وخروج  ساختمان،راهی استانداری خوزستان شدند:
*- تجمع دوباره کارگران هفت تپه این‌بار مقابل فرمانداری شوش/ نگران طولانی شدن مطالبات هستیم:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-928855
*- کارگران پیمانی پالایشگاه‌های خوزستان نسبت به عدم بکارگیری اقدامات لازم جهت مقابله با بیماری کووید ۱۹توسط کارفرمایان ، اعتراض کردند:
*- کارگران نیشکر هفت‌تپه در هفتمین روز اعتصاب خواستار خلع ید فوری از مالکان اختلاسگر شدند:
*- کارگران پیمانکاری خوزستان: علیرغم هشدار قرمز کرونا همه چیز پای خودمان است!
*- نانوایان یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد؛ تجمع کردند:
*- در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛مجلس شرایط کار زنان را تسهیل کند/ زنان زیادی از پیدا کردن کار ناامید می‌شوند:
*- کارگران کاشی اصفهان نسبت به ماه ها مطالبات پرداخت نشده مقابل کارخانه ومسدود کردن راه رفت و آمد، تجمع اعتراضی نمودند:
*- معلمان بازنشسته از مذاکرات با نوبخت خرسند نیستند/ چگونه قرار است حق بازنشستگان احیا شود؟
*- اهالی روستای عباس آباد نهاوند نسبت به قطعی آب و بلاتکلیفی معیشتی مقابل استانداری همدان، تجمع اعتراضی نمودند:
*- تعطیلی اورژانس چرا و به چه علت؟ساعت‌ها کار در بن‌بست مرزی سرخس/ فرماندار: ۸۵ کیلومتر بدون پایگاه اورژانس جاده‌ای است :
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-928169
*- حمایت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از خسرو صادقی بروجنی:
۱۹۴* -  کانون نویسندگان ایران: احضار سه نویسنده برای اجرای حکم زندان:
روزشمارکارگری اعتراصات و اعتصاب پانزده روزه خرداد ۹۹ در ایران
برای دست یابی به ریز خبرها ؛ لطفا به لینک وبسایت روزشمار کارگری هفته مراجعه نمایید
http://karegari.com/maghalat/2020/06/26/Rozshomar%2015%20Rooze%20+2%20AmiR%2026%20June%202020.pdf

——————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.