اعتراض کارگران اورهال پتروشیمی خراسان نسبت به عدم پرداخت دستمزد

این شرکت تولیدکننده آمونیاک، کود شیمیایی اوره، ملامین و ازت برای انجام این عملیات بیش از۵۰۰  کارگر را با قرارداد سفید امضا، بدون تعیین میزان دست‌مزد و مدت قرارداد کاری بکار گرفته است. ….

——————————————————

4796

اعتراض کارگران اورهال پتروشیمی خراسان نسبت به عدم پرداخت دستمزد

عملیات اورهال و بازسازی پتروشیمی خراسان واقع در استان خراسان شمالی کیلومتر۱۷ جاده اصلی بجنورد – شیروان، ازنهم خرداد ماه سال جاری آغاز و بمدت یکماه طول خواهد کشید.

این شرکت تولیدکننده آمونیاک، کود شیمیایی اوره، ملامین و ازت برای انجام این عملیات بیش از۵۰۰  کارگر را با قرارداد سفید امضا، بدون تعیین میزان دست‌مزد و مدت قرارداد کاری بکار گرفته است. با آنکه عملیات اورهال رو به پایان است هنوز دست مزد کارگران بطور کامل پرداخت نشده است. چند تن از کارگران با سن سال بالاتر با نماینده شرکت پیمانکاری اورهال صحبت کرده‌اند و خواسته کارگران که تعیین دقیق دست مزدها و پرداخت آن میباشد را خواستار شدند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.