یازده همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

امروز پنج‌شنبه، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد روز یازدهم شد. ….

——————————————————

4795

یازده همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه
دراین یازده روز، کارگران هیچ جوابی از جانب مسئولین!! شرکت دریافت نکرده اند.
تجمع امروز کارگران همچون روزهای گذشته، روبروی دفتر مدیریت در محوطه شرکت ادامه داشت.

خواستهای کارگران،

  • بازگشت به کار همکاران اخراجی از جمله  ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر می باشد.
  • پرداخت دستمزد های فروردین، واردیبهشت ماه وتمدید  دفترچه درمانی وخدماتی.
  • امنیت شغلی وبرچیده شدن بساط فاسد خصوص از هفت تپه.

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام  داشته وهرگونه تعرض به کارگران را محکوم می کند.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

۵ تیر ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.