طرح انتقال مجسمه‌ی روزولت در موزه تاریخ طبیعی نیویورک

موزه تاریخ طبیعی نیویورک، مجسمه‌ی روزولت را جابه‌جا خواهد کرد. رییس موزه، دلیل این جابه‌جایی را نشانگان آشکار تبعیض نژادی در کلیت این پیکره نامید. ….

—————————————————————–

4773


طرح انتقال مجسمه‌ی روزولت در موزه تاریخ طبیعی نیویورک

در این تندیس، روزولتْ سوار بر اسب است و یک سیاه‌پوست و یک بومی سرخپوستْ «محافظ» او هستند.

ذکر این نکته ضروری است که پیش‌تر دو اعتراض در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با رویکرد حذف این تندیس شکل گرفته بود. مورد اول با پوشاندن مجسمه با پارچه‌ای خاکستری و مورد دوم با ریختن رنگ قرمز بر پایه‌ی مجسمه همراه بود. رئیس موزه تاریخ طبیعی، اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های فاشیستی حاضر و جنبش ضدنژادپرستی موجود را دلیلی بر «مناسب بودن» بهترین زمان برای جابه‌جایی این تندیس عنوان کرد.
این اتفاق، بدون اعتراضات جمعی و زیرکشیدن تندیس‌های خونیپرو سرا، اداورد کلستون، کریستف کلمب، تندیس پادشاه لئوپولد و گاندی امکان‌پذیر نبود. چنین رویه‌ای حاکی از آن است که نابودی نمادهای ارتجاع، فاشیسم و برده‌داریْ نه صرف حذف یک مجسمه‌، که مکمل و ادامه‌ی منطقی جنبش جهانی ایستادگی علیه راسیسم ساختاری دولت‌هاست. دولت‌هایی که نه‌تنها به عملکرد خود، غَره هستند، بلکه هرازگاهی، تندیس‌های جنایت‌کار تاریخ را «مقدس» و «مبارز ملی» نیز جا می‌زنند. گفتنی است که اعلام جابه‌جایی مجسمه‌ی روزولت با انتقاد ترامپْ همراه بود و او این اقدام را «مسخره» نامید.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.