نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز سه‌شنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه نهمین روزخود را پشت سر گذاشته ….
——————————————————————-

7tapeh-9

نهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمع کارگران هفت تپه همچون روز های گذشته درمحوطه شرکت برگزار شد است.
کارگران ضمن خواست مطالبات صنفی، خواهان برچیده شده بخش خصوصی ازهفت تپه و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود ازجمله، ایمان اخضری، محمد خنیفر، اسماعیل بخشی و سالار بیژنی هستند.

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته وخواهان رسیدگی هرچه سریعتر به خواست های کارگران میباشد.

هرگونه تعرض و تهدید به حقوق کارگران اعتصابی شدیدا محکوم است.

درضمن از تمامی افراد ، نهادها و تشکل های کارگری، زنان ، دانشجویان و…. و همه بازنشستگان و عزیزان که حامی کارگران هفت تپه بوده و هستند، سپاسگزار بوده وقدردان شما هم طبقه ای های خود هستیم.

سه شنبه ۳تیرماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه

———————

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.