هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت شرکت در روز دوشنبه. ….

———————————————————–

7-tape

هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت شرکت در روز دوشنبه

کارگران ضمن تاکید بر خواسته های صنفی و قانونی خود، خواستار اشد مجازات برای مالکین فاسد و اختلاسگر بخش خصوصی این مجموعه از قوه قضائیه شدند.
در این تجمع عده ای از عوامل کار فرما قصد ایجاد اغتشاش و تفرقه افکنی بین کارگران را داشتند.  این افراد با خسارت زدن به اموال شرکت، که در اصل متعلق به کارگران است هدف مندانه تلاش داشتند که اعتصاب کارگران را به انحراف بکشانند که با برخورد کارگران آگاه مواجه شدند.

همزمان با این تجمع عده ای دیگر از کارگران نیشکر هفت تجمع اعتراضی دیگری را در مقابل فرمانداری شوش برگزار کردند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد وخواستار رسیدیگی هر چه سریعتر به خواست ومطالبات  کارگران میباشد.
هرگونه تهدید، ارعاب  و تو طئه چینی عوامل سرمایه بر علیه کارگران  به شدت  محکوم است

۲ تیرماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌ تپه

logo-7tapeh

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.