گفتگوی تلویزیون ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور در باره قتل های ناموسی در ایران

هرچند قوانین شریعت اسلامی حاکم بر ایران ضمنی و آشکار مشوق خشونت های ناموسی است، اما توجه افکار عمومی و رسانه های مجازی و واقعی و افزایش خود آگاهی جنسیتی، بیش از پیش اقتدار فرهنگ و ارزش های پدرسالار را به زیر سئوال برده است و خشونت های ناموسی همچون مکانیسمی برای احیای اقتدار مردانگی نوستالژیکی شدت یافته است. ….

————————————————————-

گفتگوی تلویزیون ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور در باره قتل های ناموسی در ایران

نیروی انتظامی وقوع چهارمین قتل ناموسی طی کمتر از یک ماه را تایید کرد؛ سلاخی خواهر به دست برادر در آبادان که در توجیه جنایت مهیب خود گفته به بهانه «رابطه نامشروع و خیانت به شوهرش» خواهر خود را کشته و اعتراف کرده که «ده‌ها بار کارد سلاخی را به سینه و گردن خواهرش فرو برده تا از مرگ خواهرش مطمئن شود».

در گفتگو با ایران اینترناسیونال گفتم:

۱٫ قتل های ناموسی پیشتر هم وجود داشته است اما امروز جامعه به آن توجه بیشتر می کند و پشتیبانی ضمنی قوانین شرعی حاکم در جمهوری اسلامی نیز می تواند بسیاری از مردان را تشویق کند که به خشونت های ناموسی دست زنند بی آن که نگران مجازات سنگینی باشند. هم از این رو بیم آن می رود که این قتل ها خصلت زنجیره ای به خود گرفته و یکی الهام بخش دیگری شود. بو ِیژه آن که قاتلان به خوبی می دانند قانون در برابر قتل های ناموسی با مجرم با تساهل و تخفیف مجازات برخورد می کند.

۲٫ تاکید کردم در بسیاری از کشورهای دنیا به رغم آن که قتل های ناموسی با واکنش سنگین قوانین، دولت ها، افکار عمومی، و مراکز اجتماعی علیه قتل های ناموسی به حرکت در میآیند، همچنان به حیات خود ادامه می دهند. در مورد ایران که قانون هیچ نوع امنیتی را در منع خشونت علیه زنان تامین نکرده است، بسیاری از زنان و دختران بیش از پیش احساس بی قدرتی و بی پناهی کرده و خود را در معرض خشونت های ناموسی تنها می یابند.

۳٫ اضافه کردم هرچند قوانین شریعت اسلامی حاکم بر ایران ضمنی و آشکار مشوق خشونت های ناموسی است، اما توجه افکار عمومی و رسانه های مجازی و واقعی و افزایش خود آگاهی جنسیتی، بیش از پیش اقتدار فرهنگ و ارزش های پدرسالار را به زیر سئوال برده است و خشونت های ناموسی همچون مکانیسمی برای احیای اقتدار مردانگی نوستالژیکی شدت یافته است.

۴٫ تاکید کردم که راه به عقب راندن خشونت های ناموسی و خشونت علیه زنان تقویت منابع قدتر زنان و تغییر الگوهای مردانگی در ایران است. در این راستا رسا کردن صدای اعتراض افکار عمومی نسبت به قوانین زن ستیز در ایران ، فعالیت های نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی و در خواست از مجامع بین المللی حقوق بشر برای لغو قوانین ضد زن در ایران بسیار مهم است. کارزارهای تبلیغاتی نیز گرچه نمی تواند اوضاع را یک شبه تغییر دهد اما نقش آن را نباید دستکم گرفت. باید با شعار خشونت ناموسی و خشونت علیه زنان موقوف و با کمپینی در تقبیح ناموس پرستی افکار عمومی را علیه خشونت ناموسی و خشونت علیه زنان بسیج کرد.

گوشه ای از این گفتگو در لینک زیر آمده است.

https://www.facebook.com/iranintl/videos/268491000896874/?epa=SEARCH_BOX

————————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.