دو سال از اعدام محمد ثلاث، یکی از درویش‌های گنابادی بازداشت شده در فاجعه‌ی گلستان هفتم می‌گذرد.

محمد ثلاث را بدون حضور خانواده و وکیل خود در فضایی کاملا امنیتی در قبرستان دارالسلام بروجرد دفن کردند. ….

————————————————————-

4718

دو سال از اعدام محمد ثلاث، یکی از درویش‌های گنابادی بازداشت شده در فاجعه‌ی گلستان هفتم می‌گذرد

محمد ثلاث را بدون حضور خانواده و وکیل خود در فضایی کاملا امنیتی در قبرستان دارالسلام بروجرد دفن کردند. طی دو سال گذشته، سنگ قبر او نیز بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تخریب قرار گرفته است.
محمد ثلاث بارها در دادگاه به بی‌گناهی خود اذعان کرد. اعدام وی پروژه‌ای جهت سر و شکل دادن بر گزاره‌ی «داعشی» و «اوباش» خواندن درویش‌های معترض، عادی‌سازی از روند سرکوب و شکنجه‌های اعمال شده و از طرفی پایان دادن به حیات اجتماعی جمعیت درویش‌های گنابادی بود. آنچه در خیابان گلستان هفتم به وقوع پیوست، بیش از هرچیز، نمایانگر آپارتاید مذهبی حاکمیت و تثبیت شیعه‌گری جریان مسلط در کنار دیگر سویه‌های پلیسی و امنیتی در تمامی گزاره‌های سیاسی و اجتماعی است.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.