“آتش و کلام”، تاریخچه‌ای از ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی / گلوریا مونیوز رامیرز

برای آشنایی بیشتر با جنبش زاپاتیستی، می‌توانید کتاب ارزشمند ” آتش و کلام ” تالیف ” گلوریا مونیوز رامیرز” با ترجمه‌ی “بهرام قدیمی” را مطالعه کنید. ….

———————————————————————-

مطالعه و دانلود کتاب “آتش و کلام”:
http://lajvar.se/pdf/atash-o-kalam.pdf

——————–

4715

“آتش و کلام”، تاریخچه‌ای از ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

گلوریا مونیوز رامیرز

ارتش رهایی‌بخش ملی زاپاتیستا یک سازمان انقلابی چریکی است که در ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک فعال است.
از سال ۱۹۹۴ که دولت مکزیک سیاست‌های نئولیبرالی خود را با شدت هرچه تمام‌تر رسمیت بخشید، زاپاتیست‌ها به رهبری “فرمانده مارکوس” علیه دولت مرکزی اعلان جنگ کردند و این مبارزه تا کنون ادامه دارد. زاپاتیست‌ها خواستار دموکراسی مشارکتی و رادیکال و دخالت‌گری دائمی مردم در سیاست و کنترل اجتماع هستند.

برای آشنایی بیشتر با جنبش زاپاتیستی، می‌توانید کتاب ارزشمند ” آتش و کلام ” تالیف ” گلوریا مونیوز رامیرز” با ترجمه‌ی “بهرام قدیمی” را مطالعه کنید. این اثر را می‌توان بهترین متن موجود به زبان فارسی، در رابطه با جنبش زاپاتیستی دانست.

——————–

مطالعه و دانلود کتاب “آتش و کلام”:
http://lajvar.se/pdf/atash-o-kalam.pdf

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.