منع دسترسی به سایت‌های چند بانک از داخل ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا

منع دسترسی به سایت‌های چند بانک از داخل ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا

شماری از بانک‌های آمریکایی و انگلیسی امکان دسترسی به سایت‌های خود را به کاربران ایرانی نمی‌دهند. برخی از بانک ها در راستای اجرای مجموعه قوانین معروف به تحریم های نظام مالی ایران یا IFRS که توسط دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ( OFAC) وضع شده اند، اجازه دسترسی به سایت های خود را از طریق IP های ایرانی نمیدهند.

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.