احضار چهار فعال حقوق زن برای اجرای حکم زندان

اکرم نصیریان، مریم محمدی، اسرین درکاله و ناهید شقاقی برای اجرای حکم زندان به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین احضار شدند ….

———————————————————–

4704

احضار چهار فعال حقوق زن برای اجرای حکم زندان

اکرم نصیریان، مریم محمدی، اسرین درکاله و ناهید شقاقی چهار فعال حقوق زن که عضو تشکل «ندای زنان ایران» هستند برای اجرای حکم زندان به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین احضار شدند.
روز دوشنبه ۱۹ خرداد دایره اجرای احکام با فرستادن پیامک به این چهار فعال حقوق زن و وثیقه‌گذارانشان از آنها خواستند خود را به دادسرای شهید مقدس معرفی کنند. اکرم نصیریان، مریم محمدی، اسرین درکاله و ناهید شقاقی بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» هر یک به ۴ سال و ۲ ماه زندان محکوم شده‌اند.

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.