راه حل پیشنهادی مشاور سابق کاخ سفید برای دور نگاه داشتن چین از خاورمیانه: با رژیم ایران بجنگید تا چین را خارج از خاور میانه نگهدارید

ضو سابق شورای امنیت ملی گفت، رئیس جمهور دونالد ترامپ به عنوان بخشی از استراتژی برای دور نگه داشتن چین از خاورمیانه، “تمرکز شدید” را بر روی ایران حفظ خواهد کرد. ….

———————————————————-

4667

راه حل پیشنهادی مشاور سابق کاخ سفید برای دور نگاه داشتن چین از خاورمیانه: با رژیم ایران بجنگید تا چین را خارج از خاور میانه نگهدارید

مجله نشنال اینترست: عضو سابق شورای امنیت ملی گفت، رئیس جمهور دونالد ترامپ به عنوان بخشی از استراتژی برای دور نگه داشتن چین از خاورمیانه، “تمرکز شدید” را بر روی ایران حفظ خواهد کرد.

ریچارد گلدبرگ (Richard Goldberg)، که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ بر امور هسته ای ایران در شورای امنیت ملی نظارت داشت، گفت«فشار حداکثر» ترامپ علیه ایران به عنوان بخشی از رقابت جهانی با چین ادامه خواهد یافت. او در کنفرانس تلفنی دوشنبه گفت، « چه کسی است که می خواهد ایران را تحت کنترل خود درآورد، ایران را به کشور مشتری خود تبدیل کند». «روسیه و چین.» گلدبرگ گفت که “تمرکز شدید” دولت ترامپ شامل ادامه فشار حداکثر به هر دو و آوردن تخلفات هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

دولت ترامپ در تلاش است مکانیسم ماشه سازمان ملل را فعال کند.

گلدبرگ میگوید گزارش هفته گذشته سازمان ملل متحد، که ابراز “نگرانی جدی” در مورد عدم شفافیت ایران کرد، آن کشورهای اروپایی را به «تفکر عمیق» وادار میکند.

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.