کسری بودجه به ۲۰۰ هزار میلیارد رسید!

کسری بودجه به ۲۰۰ هزار میلیارد رسید!

مصباحی مقدم، عضو مجمع‌تشخیص مصلحت نظام: تنها ۲۰ درصد اقتصاد ما متاثر از تحریم‌ها و  فشارهای آمریکا است در حالی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران متاثر و وابسته‌ به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و امکانات داخلی، نیروی انسانی و مدیریت داخلی کشور است. سیاست‌های پولی و مالی به کار گرفته شده به جای اینکه فقر زدایی کند، فقر زایی کرده است!

کسری بودجه ظاهراً به ۲۰۰ هزار میلیارد رسیده کسری بسیار عجیبی است، در حالی که هزینه کردهای دولت در شرایط جنگ اقتصادی همانند دوران درآمدهای سرشار است با اینکه دولت می تواند از بسیاری ریخت و پاش ها چشم پوشی کند اما همچنان بی‌محابا خرج می‌کند.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.