اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم

ما از کارگران و تشکل های کارگری و برابری طلب در ایران می خواهیم  که همگام با کارگران و تشکل های کارگری و مردم مترقی و برابری طلب در جهان هر گونه که می توانند از این مبارزات برحق پشتیبانی کنند. ….

—————————————————————–


از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم

خیزش گسترده مردمی علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس آمریکا با شدت و ابعاد گسترده تر، دو هفته پس از به قتل رسیدن جورج فلوید مرد سیاه پوست ۴۶ ساله آمریکایی توسط پلیس این کشورهمچنان ادامه دارد. در آمریکا میلیون ها نفر در اعتراض به این قتل و علیه نژاد پرستی ضد سیاهان که در دستگاه پلیس و ساختار قدرت سیاسی طبقه حاکم در این کشور نهادینه شده است، هر روز دست به تظاهرات زده اند. سرکوب گری های پلیس علیه تظاهرات کنندگان، دستگیری و بازداشت بیش از ده هزار نفر و گسیل گارد ملی توسط دولت نژاد پرست و دست راستی ترامپ برای مقابله با تظاهرات و تهدید به فراخواندن ارتش برای کشتار و سرکوب معترضان، نه تنها موجب ترس مردم و رفتن آنها به خانه نشده، بلکه بر خشم آنها و دامنه اعتراضات افزوده است. با گسترش تظاهرات، شکاف در میان مسئولین و مقامات  دولتی و بطور کلی در نظام سیاسی در مورد چگونگی مقابله با موج خروشان اعتراضات سر باز کرده است. تا هم اکنون تظاهرکنندگان توانسته اند دولت ترامپ را به عقب نشینی وادار کنند.  دولت، گارد ملی را فعلا از صحنه بیرون کشیده و در حال حاضر دیگر سخنی از بکار گرفتن ارتش علیه مردم نیست. همزمان با تظاهرات گسترده در آمریکا با شعار اصلی “جان سیاهان مهم است”، مردم برابری طلب و نیروهای ضد تبعیض نژادی در سایر کشورها، از بریتانیا، آلمان و فرانسه گرفته تا آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا در خیابانها و میادین شهرها علیه نژاد پرستی دست به اعتراض زده اند. شواهد نشان می دهد که  این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت.

در سالهای گذشته در بسیاری از کشورها نیروهای راست افراطی، فاشیست و شوینیست با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا تقویت شده اند. این بلوک بطور آشکار از برتری نژادی طرفداری می کند، دشمن برابری جنسیتی است، تخریب محیط زیست توسط سرمایه داری را انکار می کند و حمله به همه دست آوردهایی که نتیجه بیش از دو قرن مبارزه جنبش کارگری و دیگر جنبش های مترقی و آزادی خواهانه بوده را هدف خود قرار داده است.  تظاهرات کنونی در ماهیت خود، بیان گر خشم ، انزجار و اعتراض علیه مجموعه این بلوک ضد انسانی است  که دولت ترامپ سرکردگی اش را به عهده گرفته است؛ این امواج اعتراضی از این پتانسیل برخوردار است که کل سیستم سرمایه داری که این شرایط تبعیض آمیز و فقر و فرودستی نژادی-طبقاتی را نهادینه کرده است را هدف قرار دهد.

در این میان موضع گیری مقامات رژیم جنایتکار و سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اعتراضات ضد  نژاد پرستی و برابری طلبانه به همان اندازه واکنش دولت نژاد پرست ترامپ، انزجار آور است. خامنه ای در رابطه با این اعتراضات و با اشاره به دولت آمریکا می گوید: “آدم می کشند و زبان شان هم دراز است”. این را رهبر رژیمی می گوید که نیروهای تحت فرمان او در آبان ماه سال گذشته مردم محروم و معترض ایران را در خیابان ها مستقیما به گلوله بستند و طی سه روز صدها نفر و طبق گزارشات رسانه ای حدود ۱۵۰۰ نفر را کشتند و هزاران نفر را دستگیر و زندانی کردند که تا کنون نیزاز سرنوشت بسیاری از آنها خبری در دست نیست. رژیمی که کارنامه اش شامل بالاترین تعداد اعدام ها و شکنجه هزاران زندانیان سیاسی است و نیروهای سرکوب آن از جمله نیروهای انتظامی، پلیس، سپاه و بسیج، نماد های وحشت و جنایت هستند، رژیمی که حقوق و آزادیهای طبقه کارگر، تشکلات و فعالین کارگری را وحشیانه پایمال کرده و در قوانین خود رسما زنان را نیم انسان تعریف کرده است و بیش از چهل سال، سیاست  تبعیض و سرکوب جنسیتی، ملی، نژادی و مذهبی را در ایران  پیش برده است، حال این رژیم جنایتکار و ارتجاعی به همتای سرکوب گر و امپریالیست خود می گوید که چرا “حقوق بشر” را رعایت نمی کند.

در همین حال، موضع گیری اپوزیسیون دست راستی و شونیست ایرانی نیز از لحاظ ماهیت ضد مردمی آن تفاوتی با مواضع ترامپ و رژِیم جمهوری اسلامی ندارد. این اپوزیسیون که حامی دولت ترامپ و به ویژه حامی تحریم های اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران و دخالت ها و ماجراجویی های نظامی آمریکا در منطقه است، از برخورد دولت ترامپ نسبت به تظاهرات مردم علیه نژادپرستی آشکارا دفاع می کند. بعضی از عناصر این اپوزیسیون بدون هیچ شرمی حتی تظاهرات میلیونی مردم آمریکا علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس را اغتشاش عده ای آشوب گر و غارت گر می نامند.  انتظار دیگری نیز از این ها نمی رفت و راهی دیگر هم ندارند؛ اپوزیسیونی که امیدش آن است که به کمک دولت ترامپ و با  دخالت های نظامی آمریکا به قدرت برسد و یک سیستم سرکوب گر دیگر را بجای جمهوری اسلامی مستقر کند، برایش صرف نمی کند که مردم ایران بدانند که  سیاست مبتنی بر تبعیض ها و محرومیت ها در قدرت سیاسی طبقه حاکم آمریکا نهادینه شده و ترامپ و دولت او نژاد پرست است، و مردم معترض را سرکوب می کند و اگر بتواند ارتش را همانطور که رسما اعلام کرده برای کشتن مردم غیر مسلح به خیابان ها گسیل می کند. این اپوزیسیون بنابراین باید سیاهان و مردم معترض در آمریکا را ارازل و اوباش بنامد تا بر خورد دولت ترامپ با معترضان در آمریکا، با سرکوب گری های رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، تداعی نشود.

توجیه خشونت پلیس و حمایت از نژادپرستی ضد سیاهان و بومیان آمریکا توسط اپوزیسیون دست راستی ایران را باید افشا و محکوم کرد و در همان حال به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اجازه سوءاستفاده از مبارزات برابری طلبانه در آمریکا را نداد.

اتحاد بین المللی به همراه کارگران، تشکل ها و اتحادیه های کارگری در آمریکا و سایر کشورها از اعتراضات به حق جامعه سیاهان آمریکا و مردم معترض علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس و جنبش “جان سیاهان مهم است” حمایت می کند و همبستگی خود را با آنها اعلام می دارد. ما از کارگران و تشکل های کارگری و برابری طلب در ایران می خواهیم  که همگام با کارگران و تشکل های کارگری و مردم مترقی و برابری طلب در جهان هر گونه که می توانند از این مبارزات برحق پشتیبانی کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۰ خرداد ۱۳۹۹، برابر با ۹ ژوئن ۲۰۲۰

http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
https://twitter.com/IASWIinfo

———————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.