فساد سیستماتیک: تولد سلطانی دیگر در اقتصاد ایران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی:سلطان قاچاق سوخت دستگیر شد ….

——————————————————

4646

فساد سیستماتیک: تولد سلطانی دیگر در اقتصاد ایران

به یک شرکت خانوادگی رسیدیم که فقط در ۶ ماه دوم سال گذشته ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده بودند. ۶ عضو اصلی این باند خانوادگی دستگیر شدند و در جریان پیگیری این پرونده ۱۵ عضو دیگر شناسایی و دستگیر شدند.
اعضاء این شرکت با استفاده از کارت های سوخت اجاره ای، اقدامات مجرمانه خود را دنبال می کردند.
برخی جایگاه داران سوختی در شکل گیری این اقدامات مجرمانه دست داشتند.

——————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.