دستگیری حیدر قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران

صبح امروز چند تن از نیروهای لباس شخصی به اجبار وارد منزل حیدر قربانی شده اند و ضمن تفتیش کامل منزل که با ایجاد فضای رعب و وحشت برای خانواده و فیلمبرداری از داخل منزل همراه بوده است اقدام به دستگیری حیدر قربانی نموده اند. ….

——————————————————————–

4630

دستگیری حیدر قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران

امروز ۱۸ خرداد حیدر قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد. صبح امروز چند تن از نیروهای لباس شخصی به اجبار وارد منزل حیدر قربانی شده اند و ضمن تفتیش کامل منزل که با ایجاد فضای رعب و وحشت برای خانواده و فیلمبرداری از داخل منزل همراه بوده است اقدام به دستگیری حیدر قربانی نموده اند. لازم به ذکر است که گوشی های تلفن وی و همسر و دخترش به همراه لبتاپ و تبلت ایشان نیز توسط مأمورین ضبط شده است.
نیروهای امنیتی همواره به فعالین صنفی و کارگری بخصوص اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض کرده و ضمن دستگیری های غیرقانونی، با همکاری سیستم قضایی و با توسل به حربه ضدکارگری امنیتی خواندن فعالیتهای صنفی اقدام به صدور احکام حبس و زندان مینمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران این اقدام نهادهای امنیتی در دستگیری حیدر قربانی را قویاً محکوم مینماید و ضمن ابراز انزجار از تعرض به اعضای خویش خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط حیدر قربانی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هجدهم خرداد نود و نه

https://t.me/ettehad

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.