یک‌‎سوم شدن قدرت خرید هر ایرانی در ۸ سال

برای رسیدن به سال ۹۰ حداقل ۶ سال زمان نیاز است ….

——————————————————–

tavarom

یک‌‎سوم شدن قدرت خرید هر ایرانی در ۸  سال

مرکز پژوهش های مجلس: درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. از سال ۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.

این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.
به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند. تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.