درخواست جمعی از دانشجویان و اساتید ایرانی برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی

در این نامه از اینکه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی ۲۰ ساله، حدود ۴۰ روز است “به دلایل ناروشن” و “در شرایط شیوع بیماری کرونا” در بازداشت به سر می‌برند ابراز نگرانی شده است. ….

———————————————————

4608

درخواست جمعی از دانشجویان و اساتید ایرانی برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی

جمعی از دانش آموختگان، دانشجویان و اساتید ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامه ای خطاب به مقامات ارشد ایران و همچنین رئیس “بنیاد ملی نخبگان” در این کشور خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند.
در این نامه از اینکه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی ۲۰ ساله، حدود ۴۰ روز است “به دلایل ناروشن” و “در شرایط شیوع بیماری کرونا” در بازداشت به سر می‌برند ابراز نگرانی شده است.

۲۶ روز پس از بازداشت این دو غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، بدون نام بردن از آنها در یک جلسه مطبوعاتی این دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف را به ارتباط با گروه “مجاهدین خلق” و داشتن “اقلام انفجاری” در منزل متهم کرد.

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.