شماره ۵۷ سوسیالیسم کارگری منتشر شد

سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

————————————————————-

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-57.pdf

————————–

4589

——————————-

دانلود نشریه:
http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-57.pdf


————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.