تظاهرات در پاریس در اعتراض به نژادپرستی و خشونت پلیس

تظاهر کنندگانی که امروز در پاریس در مقابل دادگستری در اعتراض به نژادپرستی و خشونت پلیسی و همچنین در حمایت از معترضین امریکایی جمع شده اند شمار انبوهی هستند که یکصدا فریاد می‌ زنند: «همه از پلیس تنفر دارند»! ….

————————————————————

4585

این تجمع با فراخوان « کمیته عدالت برای آداما» برگزار شده است.

آداما جوان سیاه پوست ۲۴ ساله ای بود که در سال ۲۰۱۶ در یکی از حومه های پاریس در بازداشتگاه توسط سه پلیس فرانسوی کشته شد. خانواده او بعد از مرگش کمیته فوق را به منظور اجرای عدالت و محکوم کردن پلیس هایی که آداما را به قتل رسانده اند تشکیل شده است. با اینکه تلاش های خانواده و دوستان آداما برای تحقق عدالت ادامه دارد اما تا کنون دادگاه هیچ یک از این سه نفر را محکوم نکرده است.

آنچه بیش از همه همدستی و نژادپرستی سیستماتیک قوه قهریه پلیس و قوه قضاییه و محدودیت های دموکراسی گزینشی (دموکراسی برای چه کسی؟) را نشان میدهد این است که دو برادر آداما به علت پیگیری هایی که برای پرونده او علیه سه پلیس مذکور داشته اند هر یک به چند سال زندان محکوم شده و اکنون در حبس به سر میبرند. خانواده آداما و فعالان کمیته عدالت برای او نیز تحت فشارهای مکرر دولتی و بازجویی های مستمر قرار دارند و از بسیاری حقوق بدیهی خود محروم شده اند.

«کمیته عدالت برای آداما» اکنون به یکی از هرم های اصلی مبارزه با نژادپرستی و خشونت پلیسی در فرانسه بدل شده است.

———–

https://t.me/SarKhatism

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.