سخن جمعی از کارگران هفت تپه با نماینده دادستان پرونده امید اسدبیگ و هم قطارانش و قاضی پرونده

امید اسدبیگ  و هم قطارانش در طول این چند سال هر بلایی که خواستند برسر کارگران هفت تپه و مردم منطقه آوردند، اما باز هم دارند راست راست می چرخند! ….

————————————————————-

4582

روی سخنم با نماینده دادستان این پرونده ،آقای شاه محمدی و قاضی پرونده آقای مسعودی مقام است:

امید اسدبیگ  و هم قطارانش در طول این چند سال هر بلایی که خواستند برسر کارگران هفت تپه و مردم منطقه آوردند، اما باز هم دارند راست راست می چرخند!!
خیلی جالب است متهم ردیف اول بزرگترین فساد مالی و پولشویی تاریخ کشور آزادانه با این همه اتهام های عریض و طویل هنوز بازداشت نشده است!!!دلیل آن چیست؟!!کدام پدرخوانده ها پشت او هستند؟!چه کسی پشتوانه او هست که در دادگاه به نماینده دادستان می گوید،به تو ربطی ندارد!!!

کدام جناح پشت اوست که با وقاحت اعلام می کند که من هرکس رو بخوام می خرم،بالاخره  هر کس قیمتی دارد!!وآزادانه در دادگاه از رشوه دادن های خود می گوید!!
قاضی و دادستان و قوه قضاییه اگر از طرف دولت و سایرین تحت فشار هستند که این پرونده به جایی نرسد،باید صریحا این مطلب رو اعلام کنند وگرنه ما به این نتیجه خواهیم رسید که باز هم زد وبندی در کار است و قوه قضاییه هم شو تبلیغاتی به راه انداخته است.
برای کارگران بینوا مستند طراحی سوخته درست می کنند و بدترین اتهامات و انگ ها رو به اون ها می زنند و اون ها رو به غرب و شرق عالم وصل می کنند تا بلکه صدای آنها رو خفه کنند.بدترین شکنجه ها را نثار آنها می کنند،آیا این نشانه یک فساد سیستماتیک در این مملکت نیست؟!

طی این چند سال اسدبیگی به بهانه پرداخت حقوق کارگرها آزاد بوده و علنا کارگران رو سپر انسانی خود کرده است،ولی حالا که کارگران چندین ماه حقوق معوقه دارند و او هم از دادن حقوق خوددادری می کند چه دلیلی برای آزادی او وجود دارد؟!
هرچند حقوق هم که بدهد بازهم جای او در زندان است.

زندان جای مفسدانی مثل اوست که با قاچاق دلار و ارزها به امنیت ملی ما ضربه زدند نه جای کارگران باغیرت.

در اینجا از قوه قضاییه و مخصوصا از قاضی مسعودی مقام و شاه محمدی نماینده دادستان درخواست داریم با توجه به حجم عظیم فساد دراین پرونده و بدلیل بیم فرار متهم این ابر فساد اقتصادی و یا از بین بردن مدارک و اسناد حکم بازداشت وی را صادر کند.

جمعی از کارگران هفت تپه

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.