پلیس آمریکا هر سال حدود یک هزار نفر را با شلیک گلوله و ضرب و شتم کشته است

اکثر کشته شدگان، سیاه پوستان و دیگر اقلیت های غیر سفید پوستِ هیسپانیک و آسیایی و…هستند. ….

——————————————————–

3477

به گزارش “اف. بی. آی”، پلیس آمریکا هر سال حدود یک هزار نفر را با شلیک گلوله و ضرب و شتم کشته است:

سال ۲۰۱۵: ۹۹۵ نفر

سال ۲۰۱۶: ۹۶۳ نفر

سال ۲۰۱۷: ۹۸۷ نفر

سال ۲۰۱۸: ۹۹۸ نفر

سال ۲۰۱۹: ۹۶۵ نفر.

اکثر کشته شدگان، سیاه پوستان و دیگر اقلیت های غیر سفید پوستِ هیسپانیک و آسیایی و…هستند.  نژادپرستی در دوران ترامپ بیش از پیش خود را آشکار کرده و عدالت رخت بر بسته است.

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.