تجمع اعتراضی دوباره کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج نسبت به پایمالی حقوقشان مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

——————————————————————–

3471

تجمع اعتراضی دوباره کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج نسبت به پایمالی حقوقشان مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

روز چهارشنبه ۷ خرداد پس از گذشت مدتی از صدور حکم ابطال واگذاری کارخانه قند، کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج که مطالباتشان هم پرداخت نشده و از منازل سازمانی  هم بیرون رانده شده اند،برای چندمین بار دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند: کارخانه با تمام امکانات از تولیدی و رفاهی از سال ۹۵ تاکنون تعطیل و موجب ضرر به ۱۰ هزار نفر و در زمان بهره‌برداری به صورت مستقیم به ۳۰۰ نفر شده که از آن ارتزاق می‌کردند.

در سال ۹۵ با واگذاری کارخانه قند یاسوج به بخش خصوص بعد از ۱۷ روز کلیه کارگران اخراج شدند و در دی ماه ۹۵ کارخانه تعطیل شد که این ظلم و بی‌عدالتی با هماهنگی ۲ دستگاه استانی و برخی مدیران صورت گرفت و با بدترین شکل و بی‌حرمتی ۱۱۵ کارگر را که در منازل سازمانی بودند بیرون کردند و صدای مسوولان در نیامد.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.